Är du sjuk kan du inte få a‑kassa. Ansök om sjuk­penning hos Försäkrings­kassan.

Här kan du läsa vad som gäller när du får ersättning från oss och blir sjuk.

Vanliga frågor & svar

När du är sjuk ska du fylla i sjuk på tidrapporten i Mina sidor. Du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan för de dagar du är sjuk.

Får du sjukersättning?

Om du får sjukersättning är det viktigt att du meddelar oss om detta eftersom det påverkar din ersättning från a-kassan. Observera att sjukersättning inte är detsamma som sjukpenning.

Får du ersättning av oss och blir sjuk enstaka dagar ska du fylla i att du är sjuk på din tidrapport.

Det gäller både om du får sjuklön från din arbets­givare och om du får sjuk­penning från Försäkrings­kassan (eller är sjuk utan att få ersättning från Försäkringskassan).

Är du sjukskriven under en längre tid ska du kontakta Arbetsförmedlingen och meddela dem. Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen igen när du söker arbete på nytt. Du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Efter din sjukskrivning finns det möjlighet att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod om du har ersättningsdagar kvar. 

Nej, du kan inte få ersättning från oss under tiden som du får sjukpenning från Försäkringskassan eller sjuklön från din arbetsgivare.

Om du inte har rätt till någon sjuklön/sjukpenning ska du ändå fylla i sjuk på tidrapporten om du är sjuk.

Ja det gör det. Får du ersättning från oss och får beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan ska du kontakta oss. Annars finns det risk att du får fel ersättning och blir skyldig att betala tillbaka de pengar du har fått av oss.

Om du har arbetat under större delen av en kalender­månad (minst 60 timmar) samtidigt som du har varit sjuk, ska månaden räknas in i den tid som vi räknar ut din ersättning på. I detta fall räknar vi även in timmar och den ersättning som du har fått i sjukpenning. Vi hämtar uppgifter om din utbetalda sjukpenning från Försäkrings­kassan.

Har du varit sjuk en hel kalender­månad räknas inte månaden med. Läs mer under tid som kan hoppas över.

Ja de gör vi. Din arbetsgivare fyller i uppgifter om antal timmar och utbetald bruttoersättning i ditt arbetsgivarintyg. Vi tar med detta när vi beräknar din ersättning.

När du söker ersättning första gången behöver vi intyg på vad du gjort under de 12 månaderna innan du blev arbetslös. Om du varit sjuk större delen av en månad, eller har avslutat heltidsstudier under det senaste året, kan det innebära att vi behöver intyg för månader längre tillbaka i tiden. 

Har du arbetat ska din arbetsgivare fylla i arbetad tid för de senaste 12 månaderna som du arbetat innan arbetslösheten på arbetsgivarintyget. Tiden som vi ser om du uppfyller ett arbetsvillkor och i sådant fall räknar ut din ersättning på, kan förlängas om den innehåller tid som kan hoppas över. Det innebär att du kan få räkna med arbete du har gjort för mer än 12 månader sedan. Den tid som får hoppas över får högst vara 5 år.

Exempel på tid som kan hoppas över:

  • Styrkt sjukdom.
  • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen.
  • Avslutade eller helt avbrutna heltidsstudier om du har fyllt 25 år, om du är yngre måste du ha arbetat heltid i minst 5 månader innan studierna.
  • Tid med föräldrapenning.

Det finns fler exempel på tid som kan hoppas över. Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Behöver du ett arbetsgivarintyg?
Be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu.

Vägledning Rapportera din tid

Vi vill hjälpa dig så att du får rätt ersättning.

Här får du hjälp & stöd i hur du rapporterar din tid när du får ersättning från oss och blir sjuk.