Vi finns här för dig och vägleder dig genom första tiden som arbetslös och de saker du behöver göra för att få ersättning. 

Guide Ansök om ersättning

Hur går det till, och vad behöver jag göra första dagen som arbetslös?

Rapportera din tid

För att få ersättning behöver du rapportera din tid.

Om rapportering

När får jag min ersättning?

Om utbetalning

E-tjänster Arbetsgivarintyg.nu

Få arbetsgivar­intyg enkelt och snabbt av din arbetsgivare.

Be om ditt arbetsgivarintyg i Mina sidor -> E-tjänster. Frågan går direkt till din arbetsgivare. Om arbetsgivaren signerar det med BankID kommer det in i Mina sidor -> Mina dokument när det är klart. När du har godkänt arbetsgivarintyget i Mina sidor kan vi se intyget.

Arbetsgivaren använder e-tjänsten Arbetsgivarintyg.nu för att fylla i och skicka arbetsgivarintyg digitalt.

Värt att veta Vad har a‑kassan, Arbets­förmedlingen och Försäkrings­kassan för olika roller?

Broschyr Så fungerar arbetslöshets­försäkringen

Här kan du läsa mer om försäkringen.