Om du har ett företag och söker ersättning, behöver vi ofta få flera olika uppgifter från dig innan vi kan ta beslut.

Vanliga frågor & svar

För att kunna svara på den frågan behöver vi veta mer om ditt företag. När du ansöker om ersättning i Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt företag, och vi kommer att be dig skicka in uppgifter till oss. 

Om vi anser att du är företagare har du inte rätt till ersättning. Det finns dock följande undantag:

 • Om du fått arbetet i företaget godkänt som ett godkänt extra­arbete.
 • Om du fått beslut om 17/10-regeln (begränsat företag).

För att få rätt till ersättning krävs

 • att du inte längre är verksam i företaget
 • att du gör ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet. Detta får du bara göra en gång vart tredje år.

Från den 1 januari 2024 gäller följande:

Företagares möjlighet att lägga företag vilande begränsas till vart tredje år från årsskiftet. Den innebär att möjligheten för dig som är företagare att på nytt lägga en återupptagen verksamhet vilande blir begränsad till tre år (i stället för fem år).

Vem är företagare?

Det är inte alltid lätt att bedöma vem som är företagare. I lagen om arbets­löshets­försäkringen gäller följande för att du ska betraktas som företagare:

 • Att du bedriver sådan närings­verksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket IL (Inkomstskattelagen),
 • att du personligen utför arbete i verksamheten,
 • att du har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska anses som företagare. Det är viktigt att du alltid informerar oss om du har en egen verksamhet. Sedan är det vi som gör bedömningen om du ska anses vara företagare eller inte.

Deltids­anställning och eget företag

Om du blir arbetslös från ditt deltids­arbete och du haft detta samtidigt som du varit verksam i eget företag, kan du ha rätt till ersättning om

 • du har bedrivit verksamhet vid sidan av deltids­arbete minst sex månader före arbets­lösheten.
 • du har haft deltids­anställning på minst 17 timmar i veckan.
 • du har arbetat i genomsnitt högst 10 timmar i veckan i företaget.
 • du i genomsnitt haft en inkomst som inte överstiger 3 600 kronor i veckan.

Företagets verksamhet får inte utökas under arbets­lösheten.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Då är du välkommen att kontakta oss.

Om du tänker starta eget företag när du är arbetslös är det viktigt att du kontaktar oss innan så vi kan informera dig om reglerna och vad som gäller. Det är viktigt att du är medveten om att du inte kan få ersättning från oss om vi bedömer att du har startat upp din verksamhet.

Du bör i stället ta kontakt med Arbets­förmedlingen och undersöka om du kan få starta eget bidrag.

Du som ska starta eget företag ska skicka följande uppgifter till oss:

 • I Mina sidor->E-tjänster/ladda upp kan du enklast fylla i och skicka->Håller på att starta eget företag. 
 • Vill du fylla i och skicka en blankett kan du ladda ner den här: Start av eget företag.

När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt uppdrag och vi kommer be dig skicka in de uppgifter som vi behöver.

Vi måste ta reda på om du är självständig eller osjälvständig uppdragstagare.

 • Är du osjälvständig uppdragstagare kan du ha rätt till ersättning
 • Är du självständig uppdragstagare betraktas du som företagare och då har du inte rätt till ersättning från a-kassan.

När du ansöker om ersättning i Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt arbete, och vi kommer att be dig skicka in uppgifter om det familjeägda företaget.

Enklast fyller du i och skickar uppgifter i Mina sidor

Logga in i Mina sidor-> Gå in under E-tjänster/Ladda upp -> Arbete i närståendes företag. Fyll i och skicka in frågeformuläret.

Vill du i stället ladda ner eller skriva ut en blankett kan du göra det här

Arbete i familjeägt företag

Efter du har fyllt i blanketten kan du ladda upp och skicka den via Mina sidor. Logga in i Mina sidor-> Gå in under E-tjänster/Ladda upp. Du kan också skicka in den med posten.

Enligt skatteverket är jord- och skogsbruk näringsverksamhet. Den som bedriver näringsverksamhet anses vara företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Vi utreder därför alltid om du anses vara företagare eller inte.

Hur utreder ni?

För att kunna avgöra om du bedriver näringsverksamhet på din jord- eller skogsbruksfastighet behöver vi veta

 • om du arbetar i jord- eller skogsbruket
 • om du har djur på gården och eller växter
 • om ditt jord- eller skogsbruk skulle hindra dig från att arbeta heltid med något annat.

Om du bor på gården utan att bedriva någon verksamhet påverkar det inte din rätt till ersättning från a-kassan. Detsamma gäller om du säljer skog på rot.

Vilka uppgifter behöver ni?

När du ansöker om ersättning i Mina sidor kommer du att få svara på frågor och vi kommer att be dig fylla i och skicka in de uppgifter som vi behöver till oss.

Har du haft en heltidsanställning och samtidigt arbetat i ditt jord- och skogsbruk?

Om du vid sidan av ditt jord- och skogsbruk haft en heltidsanställning, finns det en möjlighet att den klassas som ett godkänt extraarbete. Det innebär i sådant fall att du får fortsätta driva ditt jord- och skogsbruk i samma omfattning som tidigare utan att det påverkar din ersättning. Läs mer under Jag har ett extraarbete. Vad gäller?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om ditt jord- och skogsbruk.

För dig som har drabbats av stormen gäller följande:

 • Röjning av skog efter storm är en skydds­åtgärd. Skydds­åtgärder är okej att göra och påverkar inte din rätt till ersättning från oss.
 • Du kan utföra arbetet själv eller lägga ut det på en skogs­entreprenör.
 • När du senare fyller i arbetad tid för företagare ska du fylla i all tid som du har arbetat i din verksamhet. Skriv även ett meddelande via Mina sidor till oss och ange hur många timmar som du har  arbetat extra med skogsröjning på grund av stormen. Förutsatt att utökningen är en direkt följd av stormen kommer vi godkänna att du arbetat fler timmar än vad som står i ditt beslut.
 • Om det egna arbetet i skogen gör att du inte kan stå till arbets­marknadens förfogande ska du fylla i "kan inte ta arbete" på tidrapporten.
 • Om skydds­åtgärderna efter stormen utförs senare gäller samma regler. Du måste alltid skicka ett meddelande med en förklaring till oss.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.