Är du sjuk, föräldra­ledig eller har vård av sjukt barn ska du rapportera "Sjuk/Fp" i i din tidrapport.

Det gäller både om du får sjuklön från din arbetsgivare och om du får sjukpenning från Försäkrings­kassan.

Du ska också fylla i hur stor del av dagen (i vilken omfattning) du har varit sjuk, föräldra­ledig eller vårdat sjukt barn.

Exempel

  • Har du varit sjuk en hel dag ska du fylla i att du har varit helt sjuk.
  • Har du haft föräldra­penning en halv dag ska du fylla i 1/2 den dag du har haft halv föräldra­penning.
  • Du ska också fylla i föräldra­penning om du tar ut garanti­dagar från Försäkrings­kassan en dag.