Har du fått felaktig ersättning från oss kommer vi att be dig betala tillbaka ersättningen. 

Vi vill självklart att det ska bli rätt från början. Det är därför viktigt att du skickar rätt uppgifter till oss så att vi betalar ut rätt ersättning till dig.

Kontakta oss om du själv upptäcker att de uppgifter som du har skickat är felaktiga eller om du har fått för mycket i ersättning.

Vill du veta hur vi utreder?

När vi får reda på att vi kan ha betalat ut felaktig ersättning till en medlem startar vi en utredning.

Vad kan hända mer?

Om vi bedömer att du handlat medvetet och grovt vårdslöst när du gett oss de felaktiga uppgifterna, kan vår styrelse polisanmäla händelsen som bidragsbrott, och också ta beslut om eventuella sanktioner, som frånkännande eller uteslutning. När styrelsen har tagit ett sådant beslut i ärendet skickar vi ett skriftligt beslut till dig.

Uteslutning

Om vår styrelse fattar beslut om uteslutning innebär det att du förlorar ditt medlemskap. Du kan dock alltid söka medlemskap hos oss igen. I och med uteslutningen har du inte rätt till ersättning under det första året efter uteslutningen.

En förutsättning är att du är medlem när styrelsen fattar beslutet om uteslutning. För att få ersättning igen krävs det att du blir medlem på nytt, och att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor efter uteslutningen.

Frånkännande

En annan sanktion är frånkännande, vilket innebär att du blir av med ersättningsdagar. Du förlorar din ersättning i minst 45 och som mest i 195 ersättningsdagar. Du måste dessutom arbeta i minst 80 dagar innan du kan få ersättning igen.

Styrelsen använder den här sanktionen om du har avslutat ditt medlemskap innan beslutet om sanktion.

Viktigt att meddela förändringar

Det är viktigt att du meddelar oss om det sker några förändringar.

Din rätt till ersättning kan påverkas om du till exempel börjar studera eller vill ta ut pension.