Under tiden som du söker ersättning är det viktigt att du lämnar in aktivitetsrapporten i tid, går på inbokade möten hos Arbetsförmedlingen och att du sköter ditt arbetssökande. Om du inte gör det kan det påverka din rätt till ersättning.

Ta gärna kontakt med Arbetsförmedlingen och be dem informera dig om reglerna, så att du förstår och vet vad som krävs av dig och att du kan undvika att bli utan ersättning.

Vad händer?

Här kan du läsa vilka situationer som kan göra att du blir avstängd från ersättning från oss, och vad som händer om du blir avstängd.

Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till oss och vi måste utreda vad som har hänt. Om vi kommer fram till att du inte har haft giltig anledning att inte komma på mötet händer det här:

 • 1:a gången får du en varning
 • 2:a gången blir du avstängd 1 ersättningsdag
 • 3:e gången blir du avstängd 5 ersättningsdagar
 • 4:e gången blir du avstängd 10 ersättningsdagar
 • 5:e gången stoppar vi din ersättning tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor

Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till oss och vi måste utreda vad som har hänt. Om vi kommer fram till att du inte haft giltig anledning att inte lämna rapporten händer det här:

 • 1:a gången får du en varning
 • 2:a gången blir du avstängd 1 ersättningsdag
 • 3:e gången blir du avstängd 5 ersättningsdagar
 • 4:e gången blir du avstängd 10 ersättningsdagar
 • 5:e gången stoppar vi din ersättning tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor­

Arbetsförmedlingen meddelar oss och vi måste utreda vad som har hänt. Kommer vi fram till att du inte har en giltig anledning till att tacka nej händer följande:

 • 1:a gången blir du avstängd 5 ersättningsdagar
 • 2:a gången blir du avstängd 10 ersättningsdagar
 • 3:e gången blir du avstängd 45 ersättningsdagar
 • 4:e gången stoppar vi din ersättning tills du har uppfyllt ett arbetsvillkor

Arbetsförmedlingen meddelar oss och vi måste utreda vad som har hänt. Kommer vi fram till att du inte har en giltig anledning till att tacka nej händer följande:

 • 1:a gången blir du avstängd 5 ersättningsdagar
 • 2:a gången blir du avstängd 10 ersättningsdagar
 • 3:e gången blir du avstängd 45 ersättningsdagar
 • 4:e gången stoppar vi din ersättning tills du har uppfyllt ett arbetsvillkor

 

Jobbgarantin för ungdomar är ett program för dig som är under 25 år. Du kan till exempel få stöd med att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning. Målet är att du ska hitta ett jobb eller börja studera så snabbt som möjligt.

Tänk på att om du tackar nej till en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har du inte rätt till ersättning från a-kassan. Det är därför viktigt att du pratar med din arbetsförmedlare om det innan du tackar nej.

Vi utreder vad som har hänt. Om vi kommer fram till att du inte har haft giltig anledning händer det här:

 • 1:a gången blir du avstängd 45 ersättningsdagar (20 dagar om jobbet skulle ha pågått högst 10 dagar)
 • 2:a gången blir du avstängd 45 ersättningsdagar (20 dagar om jobbet skulle ha pågått högst 10 dagar)
 • 3:e gången stoppar vi din ersättning tills du har uppfyllt ett arbetsvillkor

Vi utreder vad som har hänt. Om vi kommer fram till att du inte har haft giltig anledning händer följande:

 • 1:a gången blir du avstängd 45 ersättningsdagar (20 dagar om jobbet skulle ha pågått högst 10 dagar)
 • 2:a gången blir du avstängd 45 ersättningsdagar (20 dagar om jobbet skulle ha pågått högst 10 dagar)
 • 3:e gången stoppar vi din ersättning tills du har uppfyllt ett arbetsvillkor