• Huvudregeln är att om du arbetar i ett annat land ska du inte vara medlem hos oss.
  • I de flesta länder blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta.
  • I vissa länder måste du själv ansöka om medlemskap i en a-kassa.

Ta reda på vilka regler som gäller i det land du ska arbeta i innan du avslutar ditt medlemskap. Det är viktigt att det inte blir något uppehåll i medlemstiden, eftersom det kan påverka din ersättning om du senare skulle bli arbetslös.

Ska jag behålla mitt medlemskap?

Arbetar du för en svensk arbetsgivare i ett annat land, exempelvis Sida, Försvarsmakten eller Nordiska ministerrådet ska du behålla ditt medlemskap hos oss.

Följer du med din partner (maka/make/sambo) när hon eller han arbetar för en svensk arbets­givare med lön från Sverige, ska du under denna tid ha kvar ditt medlemskap hos oss.

Medlemskap i en svensk a‑kassa igen

Det är viktigt att du söker medlemskap i svensk a‑kassa igen direkt efter du har slutat arbeta i ett annat land.

  • Har du fått arbete i Sverige efter du har arbetat i ett annat land söker du medlemskap hos oss med ditt svenska arbete.
  • Om du är arbetslös efter att du har arbetat i ett annat EU/EES-land kan du bli medlem igen om du uppfyller vissa villkor, ring oss för mer information.

OBSERVERA! Det senaste arbetet avgör vilken a-kassa som du kan söka medlemskap i. Exempelvis, har du arbetat i ett annat land inom grafisk bransch ska du söka medlemskap hos oss igen.

Vanliga frågor om ersättning och arbete i annat land

Du har i de flesta fall möjlighet att tillgodoräkna dig den tid som du varit försäkrad och arbetat i ett annat EU/EES-land.

Om du söker ersättning hos oss, måste den arbetade och försäkrade tiden vara styrkt med ett särskilt intyg (U1). Du kan antingen själv be om intyget hos den myndighet eller a-kassa som utfärdar det i landet du har arbetat i, eller kontakta oss så ber vi om intyget av dem.

För att kunna handlägga ditt ärende behöver vi:

  • Anmälan om arbetslöshet. Du fyller i och skickar anmälan via vår e-tjänst Mina sidor. 
  • Underlag för fastställande av bosättningsstat 
  • Uppgifter om utlandsarbete
  • Intyg på försäkrad och arbetad tid i det andra landet (U1-intyg). Detta intyg fylls i av a-kassa eller myndighet i landet som du har arbetat i. 
  • Intyg från Arbetsförmedlingen där det framgår vilket datum du är inskriven som arbetssökande. Vi behöver inte detta intyg om du är medlem hos oss.

Skriv ut blanketter:

Du som är arbetssökande och helt arbetslös har rätt att under längst tre månader söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och ta med din svenska arbetslöshetsersättning.

Vad behöver jag göra?

För att kunna göra det måste du ansöka om ett intyg som heter U2. 

Vill du ansöka om intyget U2  eller få mer information?

Kontakta Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. 

Kontakta oss på 010-470 68 00 så hjälper en av våra EU/EES-handläggare dig med din fråga.

Broschyr För dig som söker arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur den svenska arbetslöshetsförsäkringen fungerar för dig som planerar att jobba inom EU.