• Styrkt sjukdom
  • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen
  • Avslutade eller helt avbrutna heltids­studier om du har fyllt 25 år. Om du är yngre måste du ha arbetat heltid i minst 5 månader innan studierna
  • Tid med föräldra­penning
  • Det finns fler exempel på tid som kan hoppas över. Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Den tid som får hoppas över får högst vara fem år.

Exempel
Sara är arbetslös och har fått en ersättnings­period. Hon blir sedan mamma och går på föräldra­ledighet under 1,5 år. Efter sin föräldra­ledighet anmäler hon sig på Arbets­förmedlingen och söker ersättning. Eftersom hon har dagar kvar på sin tidigare ersättnings­period fortsätter hon på den.