• Tidrapportering gör du i e‑tjänsten Mina sidor.
  • Det finns olika sätt att rapportera din tid beroende på din situation.

Så här rapporterar du

De dagar du är helt arbetslös och står till arbets­marknadens förfogande, det vill säga kan och vill arbeta, ska du fylla i arbetslös på din tidrapport.

Om du har arbetat ska du fylla i din arbetade tid på din tidrapport.

Du ska fylla i allt arbete som du får betalt för på din tidrapport, även jour­timmar. Du ska fylla i arbetad tid för alla dagar som du har arbetat, även lördagar och söndagar.

Timanställd

Har du arbetat som timanställd vid behov, ska du fylla i de timmar som du har arbetat den dag du har arbetat.

Anställningens omfattning

Har du en fastställd arbetstid ska du rapportera anställningens omfattning, det vill säga anställningens omfattning i procent, på tidrapporten.

Exempel:

Arbetar du 75 procent ska du bara fylla i anställningens omfattning på tidrapporten, inte timmar, eftersom du då redovisar dubbel arbetstid. Det här gäller både om du har timlön eller månadslön.

Fyll i timmar som du har arbetat extra

Om du arbetar timmar utöver anställningens omfattning ska du fylla i arbetets omfattning plus de extra timmarna på tidrapporten. Timmarna fyller du i den dag du har arbetat extra.

Följer du inte samma schema?

Arbetar du till exempel heltid en vecka och är ledig en vecka? Då ska du ändå fylla i arbetets omfattning varje vecka, i detta fall 50 procent.

Ett av kraven för att du ska få ersättning är att du aktivt söker och kan ta ett arbete. Det kan ändå finnas dagar när du av någon anledning inte kan eller vill arbeta. Du kanske vill resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag. Det innebär att du inte har rätt till någon ersättning från oss de dagar du inte vill eller kan ta ett arbete.

Dessa dagar fyller du i "kan inte ta arbete" på tidrapporten.

Har du ett deltidsarbete och tar ut semester ska du fylla i semester på din tidrapport. En semesterdag redovisas alltid som en hel dag, även om du skulle vara ledig mindre än åtta timmar.

Semesterrutorna används bara av dig som är semesterledig från ett arbete. Är du helt arbetslös men vill ta ledigt från arbetssökandet fyller du i "kan inte ta arbete".

Semester mer än enstaka dagar

Tar du semester mer än en dag räknas arbetslösa dagar som ligger mellan semesterdagarna också som semester. Exempelvis om du normalt arbetar måndag, onsdag och fredag och tar semester dessa dagar, måste du fylla i semester för hela veckan, även tisdag och torsdag.

Längre semesterperiod

Vid längre semesterledighet räknas även mellanliggande veckor som semester. Exempelvis om du har en anställning på 50 procent där du ena veckan arbetar heltid och andra veckan inte arbetar alls. Vecka 28, 30 och 32 har du semester från ditt arbete. På dina tidrapporter fyller du i semester för alla dagar under veckorna 28, 29, 30, 31 och 32.

Om arbetsplatsen stänger

Det kan vara så att du måste ta ut ledighet i semester fastän du hellre skulle vilja arbeta, till exempel om arbetsplatsen stänger en månad under sommaren. Du ska fylla i semester på din tidrapport under den tid som din arbetsplats har stängt.

Är du sjuk, föräldra­ledig eller har vård av sjukt barn ska du rapportera "Sjuk/Fp" i i din tidrapport.

Det gäller både om du får sjuklön från din arbetsgivare och om du får sjukpenning från Försäkrings­kassan.

Du ska också fylla i hur stor del av dagen (i vilken omfattning) du har varit sjuk, föräldra­ledig eller vårdat sjukt barn.

Exempel

  • Har du varit sjuk en hel dag ska du fylla i att du har varit helt sjuk.
  • Har du haft föräldra­penning en halv dag ska du fylla i 1/2 den dag du har haft halv föräldra­penning.
  • Du ska också fylla i föräldra­penning om du tar ut garanti­dagar från Försäkrings­kassan en dag.

Tar du ut föräldrapenning på lördag och söndag ska du rapportera den tiden på tidrapporten, men det påverkar inte din ersättning.

Studerar heltid

Om du studerar på heltid ska du fylla i ”kan inte ta arbete” på din tidrapport under tiden du studerar.

Godkända deltidsstudier

Om du studerar på deltid med ersättning från oss och vi har godkänt dina deltidsstudier, ska du fylla i ”arbetslös” i din tidrapport.

Inte godkända deltidsstudier

Om vi inte har godkänt dina deltidsstudier och du väljer att studera, ska du fylla i ”kan inte ta arbete” under tiden du studerar.

 

Är du inskriven i ett arbets­marknads­politiskt program ska du rapportera "kan inte ta arbete" i din tidrapport.

Om du är inskriven en längre tid i ett arbets­marknads­politiskt program behöver du inte rapportera din tid till oss.

Det är Arbets­förmedlingen som beslutar om du ska delta i ett program. När du deltar i ett arbets­marknads­politiskt program får du ersättning från Försäkrings­kassan och kan därför inte få ersättning av oss.

Kom ihåg Rapportera din tid varje vecka

För att få dina pengar behöver du fylla i tidrapporten för föregående vecka via e‑tjänsten Mina sidor.

Vill du veta mer om när du behöver skicka in dina tidrapporter och när vi betalar ut ersättning? Läs mer här.