Här kan du läsa vad du behöver veta om du har ett arbete samtidigt som du får a‑kassa.

Vanliga frågor & svar

Anställnings­avtal

Först behöver vi veta vilken typ av anställning du har fått, under vilken period och i vilken omfattning du arbetar. Du behöver därför skicka in ditt anställnings­avtal i PDF-format i Mina sidor. 

Arbetsgivar­intyg

Senare behöver vi mer uppgifter om ditt arbete. Be din arbetsgivare skicka in ett arbets­givarintyg via e-tjänsten Arbets­­givarintyg.nu.

  • Har du en visstids­anställning på heltid ska du be din arbetsgivare att skicka in ett arbets­givarintyg efter arbetets slut. Har du en visstidsanställning på deltid samtidigt som du får ersättning från oss, ska du skicka in ett arbetsgivarintyg var tredje månad.
  • Om du har en timanställning vid behov ska du be din arbetsgivare skicka in ett arbets­givarintyg var tredje månad.

Varför behöver vi ett arbets­givarintyg?

Vi använder arbets­givarintyget för att kontrollera att de arbetade timmarna som arbets­givaren redovisat i arbets­givarintyget stämmer överens med de timmar som du har fyllt i att du har arbetat på tidrapporten. Vi använder också arbets­givarintyget för att se om du har arbetat i den omfattningen att du har rätt till en ny ersättnings­period när dina dagar på din nuvarande period har tagit slut. 

Kom ihåg att fylla i rätt uppgifter på tidrapporten.

Det är viktigt att du fyller i rätt arbetad tid på din tidrapport. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

Du som arbetar deltid har rätt att göra det under totalt 60 veckor i kombination med ersättning från oss. Detta gäller oavsett om du har en timanställning eller fast arbetstid. Det är bara i de veckor där du arbetar, har semester och samtidigt får ut ersättning som påverkas.

Exempel

Anna har fått ett deltidsarbete på 50 procent och fyller i i att hon arbetar 50 procent på tidrapporten, för vecka 1 och 2. Anna får då ut 2,5 dagar i ersättning per vecka. Detta innebär att hon nu gjort två deltidsveckor av totalt 60 veckor.

Dagar som du arbetar medan du är inskriven i arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd påverkar inte dina deltidsveckor.

Rapportera din tid

Vill du veta hur du ska fylla i arbetad tid på din tidrapport, klicka här.

När du använt 60 deltidsveckor i kombination med arbete har du bara rätt till ersättning för veckor som du är helt arbetslös. Du har alltså inte längre rätt till ersättning de veckor när du arbetar.

Exempel

Olle har en timanställning och har använt sina 60 deltidsveckor. Han skickar in tidrapport för vecka 3 och 4.

  • Vecka 3 har Olle arbetat 8 timmar per dag under tre dagar och varit arbetslös resten av tiden.
  • Vecka 4 har Olle varit helt arbetslös.

  • Vecka 3 – Vi betalar inte ut någon ersättning.
  • Vecka 4 – Vi betalar ut ersättning för hela veckan.

När de 60 deltidsveckorna tar slut kan du välja att

  • fortsätta att arbeta deltid utan ersättning
  • säga upp din deltidsanställning eller tacka nej till arbete som du erbjuds på deltid.

Det är viktigt att känna till att de 60 deltidsveckorna måste ta slut innan du kan säga upp din deltidsanställning eller tacka nej till erbjudet arbete. Om du gör detta innan och inte har giltiga skäl, blir du avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. För att du inte ska bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar om du säger upp din deltidsanställning, måste inkomsten från ditt deltidsarbete vara mindre än den ersättning du får från oss om du är arbetslös på heltid.

Har du barn under 18 år?

Om du har barn under 18 år som bor hemma hos dig kan du bli inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin när de 60 deltidsveckorna tagit slut. Detta innebär att du kan ha kvar ditt deltidsarbete och få aktivitetsstöd övrig tid. Kontakta Arbetsförmedlingen som beslutar om du ska bli inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin.

E-tjänst Arbetsgivarintyg.nu

Tipsa din arbetsgivare om arbetsgivar­intyg.nu. Där kan de enkelt och smidigt fylla i och skicka ditt arbetsgivar­intyg.

Alla med en pågående eller avslutad anställning har rätt att få ett arbetsgivarintyg för att kunna söka ersättning från a‑kassan. Det är arbetsgivarens skyldighet att utfärda arbetsgivar­intyg.

Vägledning Rapportera din tid

Vi vill hjälpa dig så att du får rätt ersättning.

Här får du hjälp & stöd i hur du rapporterar din tid när du arbetar samtidigt som du får ersättning från oss.