Vi är en medlemsorganisation med myndighetsutövning. Det innebär att vi har fått mandat av staten att administrera arbetslöshetsförsäkringen.

Vi bestämmer inte själva över regelverken utan måste följa det som står i lagen, men vi arbetar självklart för att hjälpa dig som medlem på bästa sätt.

Översikt Organisation

GS a‑kassa har ca 44 000 medlemmar och 28 anställda.

Vi har huvudkontoret i Stockholm och ett kontor i Östersund.

På huvudkontoret finns kassans ledning och kassachef. På medlemservice arbetar ersättnings- och servicehandläggare. Vissa handläggare är specialisthandläggare som har särskild kompetens i återkrav-, företag- och EU/EES-ärenden. 

Våra andra avdelningar är HR, ekonomi, kommunikation, försäkring och IT. 

Om oss Verksamhets­berättelse

Vill du veta mer om vad vi gör på GS a-kassa?

Här kan du läsa vad som har hänt i vår verksamhet. Vi har bland annat bytt lokaler och system för ärendehantering, och också jobbat med att ta fram en ny webbplats som vi lanserade i början av detta år. Företaget Kantar Public gjorde en medlemsundersökning i slutet av året som visade att våra medlemmar är ännu nöjdare med vår service.

Detta och mycket mer kan du läsa om i vår verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022.

Styrelsen

GS a‑kassa har en styrelse som väljs av a‑kassans högsta beslutande organ, stämman.

Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar, varav åtta ordinarie ledamöter samt sex suppleanter.

Stadgar Regler för vår medlems­förening

Undrar du vilka regler vi har i vår förening? Då kan du läsa vad som gäller här i våra stadgar.

Förenings­stämma

Vi har stämma vartannat år. Här har du som medlem möjlighet att påverka och rösta vem som ska vara med i a‑kassans styrelse.

Deltar gör bland annat valda stämmoombud, a‑kassans styrelse, revisorer och delar av a‑kassans personal.

På stämman tas bland annat beslut om

  • kassans budget för nästkommande två år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
  • övriga frågor som kan läggas fram av styrelsen, revisorerna eller av en medlem.

Vår nästa föreningsstämma är den 11 juni 2024.

Lediga tjänster Vill du jobba hos oss?

Just nu söker vi ingen ny medarbetare. Men välkommen att besöka oss här igen!