Vi är en medlemsorganisation med myndighetsutövning. Det innebär att vi har fått mandat av staten att administrera arbetslöshetsförsäkringen.

Vi bestämmer inte själva över regelverken utan måste följa det som står i lagen, men vi arbetar självklart för att hjälpa dig som medlem på bästa sätt.

Översikt Organisation

GS a‑kassa har ca 44 000 medlemmar och 28 anställda.

Vi har huvudkontoret i Stockholm och ett kontor i Östersund.

På huvudkontoret finns kassans ledning och kassachef. På medlemservice arbetar ersättnings- och servicehandläggare. Vissa handläggare är specialisthandläggare som har särskild kompetens i återkrav-, företag- och EU/EES-ärenden. 

Våra andra avdelningar är HR, ekonomi, kommunikation, försäkring och IT. 

Om oss Verksamhets­berättelse

Vill du veta mer om vad vi gör på GS a-kassa?

I vår verksamhetsberättelse och årsredovisning kan du läsa vad som har hänt i vår verksamhet under 2023, och vad som är på gång i år. 

Styrelsen

GS a‑kassa har en styrelse som väljs av a‑kassans högsta beslutande organ, stämman.

Styrelsen består av förtroendevalda medlemmar, varav åtta ordinarie ledamöter samt sex suppleanter.

Förenings­stämma

Vår senaste föreningsstämma var den 11 juni 2024.

Vi har stämma vartannat år. Här har du som medlem möjlighet att påverka och rösta vem som ska vara med i a‑kassans styrelse. 

Deltar gör bland annat valda stämmoombud, a‑kassans styrelse, revisorer och delar av a‑kassans personal.

På stämman tas bland annat beslut om

  • kassans budget för nästkommande två år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
  • övriga frågor som kan läggas fram av styrelsen, revisorerna eller av en medlem.

Om oss Stadgar

Undrar du vilka regler vi har i vår medlemsförening? Då kan du läsa vad som gäller här i våra stadgar.

Lediga tjänster Vill du jobba hos oss?

Just nu söker vi ingen ny medarbetare. Men välkommen att besöka oss här igen!