Vi på GS a‑kassa värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska känna dig trygg med att vi hanterar dina person­uppgifter på ett säkert sätt.

Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina person­uppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna använda dem på ett smidigt sätt.

Vi värnar om din integritet

Vi är ansvariga för att dina person­uppgifter hanteras på ett riktigt sätt och vår behandling av person­uppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i data­skydds­lag­stiftningen.

Du har rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut arbetslöshets­ersättning. Vi använder inte dina person­uppgifter till något annat ändamål. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighets­utövning.

Vi vill att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss.

Guide Information om cookies

Se vilka cookies som används på webbplatsen och välj vilka cookies du vill använda.