Tar du ut föräldra­ledighet under din arbetslöshet kan det påverka din rätt till ersättning från oss.

Du kan ha möjlighet att vara delvis föräldra­ledig och få ersättning från oss under samma vecka. En förutsättning är att du är inskriven på Arbets­förmedlingen och aktivt söker jobb. 

Vanliga frågor & svar

Nej, du har inte rätt till ersättning från oss för dagar som du har hel föräldrapenning.

Du kan ha möjlighet att vara delvis föräldraledig och få ersättning från a-kassan under samma vecka. En förutsättning är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb. 

När du är föräldraledig eller vabbar (vårdar ett sjukt barn) kan du inte få ersättning från oss. Du söker ersättning från Försäkringskassan för tid med föräldrapenning. 

Det är viktigt att du fyller i den tid du är föräldraledig och vabbar på dina tidrapporter i Mina sidor, så att vi betalar ut rätt ersättning till dig.

Tar du ut föräldrapenning på lördag och söndag ska du rapportera den tiden på tidrapporten, men det påverkar inte din ersättning.

Om du varit föräldraledig det senaste året kan vi i vissa situationer hoppa över tiden med föräldraledighet. Vi kan då använda det arbete du hade innan föräldraledigheten och se om du uppfyller villkoren för ersättning. För att du ska ha rätt till ersättning behöver du ha arbetat det senaste året före arbetslösheten och uppfylla ett arbetsvillkor. 

Arbetslös igen?

Har du varit arbetslös innan föräldraledigheten och sedan är arbetslös efteråt, kan det finnas möjlighet att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod om du har dagar kvar.

Kontakta oss gärna för att veta vad som gäller för just dig.

Har du varit föräldra­ledig en hel kalender­månad räknas inte månaden med.

Om du har arbetat under större delen av en kalender­månad (minst 60 timmar) samtidigt som du varit föräldra­ledig, ska månaden räknas in i den tid som vi räknar ut din ersättning på. I detta fall räknar vi även in timmar och den ersättning som du har fått i föräldra­penning.

Vi hämtar uppgifter om din utbetalda föräldra­penning från Försäkrings­kassan.

När du söker ersättning första gången behöver vi intyg på vad du gjort under de 12 månaderna innan du blev arbetslös. Om du varit föräldraledig större delen av en månad, eller har avslutat heltidsstudier under det senaste året, kan det innebära att vi behöver intyg för månader längre tillbaka i tiden.

Har du arbetat ska din arbetsgivare fylla i arbetad tid för de senaste 12 månaderna som du arbetat innan arbetslösheten på arbetsgivarintyget. Tiden som vi ser om du uppfyller ett arbetsvillkor och i sånt fall räknar ut din ersättning på, kan förlängas om den innehåller tid som kan hoppas över. Det innebär att du kan få räkna med arbete du har gjort för mer än 12 månader sedan. Den tid som får hoppas över får högst vara 5 år.

Exempel på tid som kan hoppas över:

  • Styrkt sjukdom.
  • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen.
  • Avslutade eller helt avbrutna heltidsstudier om du har fyllt 25 år, om du är yngre måste du ha arbetat heltid i minst 5 månader innan studierna.
  • Tid med föräldrapenning.

Det finns fler exempel på tid som kan hoppas över. Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Behöver du ett arbetsgivarintyg?

Be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu.

Vägledning Rapportera din tid

Vi vill hjälpa dig så att du får rätt ersättning.

Här får du hjälp & stöd i hur du rapporterar din tid när du tar ut föräldra­ledighet under din arbetslöshet