Om du tidigare fått ersättning och inte gjort slut på alla dina dagar men haft ett uppehåll på grund av exempelvis arbete, föräldraledighet, studier eller sjukskrivning kan du i vissa fall, om du blir arbetslös igen, få fortsätta på din tidigare ersättningsperiod.

Viktigt att veta Vad behöver jag göra?

Anmäl dig till Arbets­förmedlingen första dagen du är arbetslös och fyll i tidrapporten i Mina sidor.

Vägledning Vad behöver jag skicka in?

När du haft ett uppehåll i ersättningen behöver vi veta vad du har gjort under uppehållet.

Frågor & svar

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig i din situation.

Då fortsätter du på din tidigare ersättnings­period och vi drar inga karens­dagar.

Då kan du inte fortsätta på din tidigare ersättnings­period. För att få en ny ersättnings­period måste du uppfylla villkoren för ersättning på nytt.

Det finns dock följande undantag

  • Om uppehållet var på grund av sjukdom, heltidsstudier eller föräldra­ledighet.
  • Har du under uppehållet varit sjuk eller föräldra­ledig på mer än halvtid, eller om du har avslutade heltids­studier, kan denna tid hoppas över. 

Detta kan innebära att du når tillbaka till din tidigare ersättnings­period. Den tid som får hoppas över får högst vara fem år. 

Exempel på tid som kan hoppas över.

  • Styrkt sjukdom
  • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen
  • Avslutade eller helt avbrutna heltids­studier om du har fyllt 25 år. Om du är yngre måste du ha arbetat heltid i minst 5 månader innan studierna
  • Tid med föräldra­penning
  • Det finns fler exempel på tid som kan hoppas över. Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Den tid som får hoppas över får högst vara fem år.

Exempel
Sara är arbetslös och har fått en ersättnings­period. Hon blir sedan mamma och går på föräldra­ledighet under 1,5 år. Efter sin föräldra­ledighet anmäler hon sig på Arbets­förmedlingen och söker ersättning. Eftersom hon har dagar kvar på sin tidigare ersättnings­period fortsätter hon på den.

Du fyller i och skickar in din tidrapport via vår e-tjänst Mina sidor som är ett enkelt, säkert och snabbt sätt att rapportera din tid och komma i kontakt med oss.

Efter du haft ett uppehåll i din ersättningsperiod skickar vi inte längre ut papperskassakort till dig, utan du får själv gå in och fylla din tidrapport via vår e-tjänst Mina sidor. Vill du ha papperskassakort måste du kontakta oss och be om detta.

Vill du ha mer information eller vill ha hjälp så är du självklart välkommen att kontakta oss!