Hur mycket pengar du får från a-kassan beror på hur mycket du har tjänat och arbetat. Har du varit medlem mindre än 12 månader styr arbetstiden ersättningsnivån. Som mest kan du få 26 400 kr/mån före skatt från a-kassan.

Det finns två typer av ersättning, grund- och inkomstbaserad ersättning.

  • Grundersättningen är högst 510 kronor per dag.
  • Inkomstbaserade ersättningen är högst 1 200 kronor under de 100 första ersättningsdagarna, därefter högst 1 000 kronor.

Vill du veta mer?

Grundersättning får du som är 20 år, uppfyller ett arbetsvillkor men inte varit med i a-kassan i ett år. 

För att kunna få maxbeloppet, 510 kronor före skatt, måste du ha arbetat heltid under ett år. Har du arbetat mindre än heltid minskas grundersättningen i förhållande till den tid du har arbetat.

Inkomstbaserad ersättning får du som varit medlem i a-kassan i ett år och uppfyller ett arbetsvillkor under medlemstiden.

Den inkomstbaserade ersättningen är högst 1 200 kronor per dag för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen därefter högst 1 000 kronor.

När vi räknar ut din grundersättning tittar vi på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Det är den uträknade genomsnittliga veckoarbetstiden som avgör hur mycket du får i grundersättning.

Exempel:

Lena har arbetat 75 procent under 12 månader utan frånvaro. Hon har varit medlem i a-kassan i fyra månader och är nu arbetslös.

510 kronor X 0,75 = 382,50 kronor
Lena får 383 kronor per dag i arbetslöshetsersättning.

Vi tittar först på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar vi på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig inkomst. Din bruttoersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst. Din ersättning kan dock aldrig bli högre än 1200 kronor per dag.

Exempel:

Lars har arbetat heltid utan frånvaro under 12 månader med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan. Han har haft en månadslön på 35 000 kronor per månad. Lars har varit medlem i en a-kassa i fem år och är nu arbetslös.

För att räkna ut Lars veckoarbetstid gör vi på följande sätt: 

Lars har arbetat 2112 timmar på ett år (176 timmar x 12 månader = 2112 timmar). 
2112 divideras med 52 (antal veckor per år) = 40,65.
Lars får en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar per vecka.

För att räkna ut en genomsnittlig inkomst för Lars räknar vi på följande sätt:

35 000 kronor / 176 timmar = 198,86 i timlön
(198,86 x 40) / 5 = 1 590,88
Lars genomsnittliga inkomst är 1 590,88 kronor. Därefter räknar vi fram 80 procent av hans genomsnittliga inkomst, vilket ger 1 272,70 kronor (1 590,88 x 0,80 = 1 272,70 kronor). Lars får en ersättning per dag på 1 200 kronor under de 100 första ersättningsdagarna. Därefter får Lars 1 000 kronor i ersättning per dag under resterande dagar i ersättningsperioden.

Observera! Ersättningen per dag, kan aldrig bli högre än 1 200 kronor.

Det här exemplet är baserat på en person som inte har någon frånvaro och uträkningarna är ungefärliga.

Hur många dagar får jag ersättning för?

Omräkningstabellen hjälper dig att räkna ut ungefär hur många dagar du kan få ersättning för under en vecka.

Uppgifter om din genomsnittliga arbetstid och arbetsmöjlighet står i beslutsbrevet som du har fått från oss. Du hittar också uppgifterna i Mina sidor. Arbetsmöjligheten måste vara minst 17 timmar per vecka.