Vi på a‑kassan samarbetar med olika myndigheter. Vi vill underlätta för dig som är arbetslös att förstå hur vi samarbetar, och vilken information vi skickar till varandra.

Vem gör vad?

  • Hos Arbetsförmedlingen ska du skriva in dig som arbetssökande första dagen du är arbetslös. Arbetsförmedlingen meddelar oss om att du är arbetssökande och att du kan börja din ansökan hos oss. Du kan bara få ersättning från oss när du är inskriven hos Arbetsförmedlingen.
  • Tillsammans med Arbetsförmedlingen gör du en plan för ditt arbetssökande. Om du inte sköter ditt arbetssökande meddelar Arbetsförmedlingen det till oss. Då riskerar du att få en varning eller att vi stänger av dig från ersättning.
  • Arbetsförmedlingen ger dig råd och tips på vilka jobb du kan söka. De kan också besluta att du ska gå en arbetsmarknadsutbildning eller ett program.
  • När dina dagar börjar ta slut meddelar vi Arbetsförmedlingen hur många dagar du har kvar i din ersättningsperiod, och om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Ta dock alltid kontakt med Arbetsförmedlingen i god tid när dina ersättningsdagar börjar ta slut, för att vara säker på att de har rätt information om ditt ärende.

  • Är du sjuk, föräldraledig eller hemma med sjukt barn ska du ansöka om sjukpenning eller föräldrapenning/vab hos Försäkringskassan. Vi kan inte betala ut ersättning för dagar som du inte kan jobba.
  • Är du med i ett program via Arbetsförmedlingen kan inte vi betala ut ersättning till dig. Du ska i stället ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Det kallas för aktivitetsstöd. Läs mer om hur du gör på Försäkringskassans webbplats. Aktivitetsstödet storlek motsvarar det du skulle ha fått i ersättning av oss. När du får aktivitetsstöd så dras dagarna från din ersättningsperiod hos oss.
  • Vi får information om dina sjukperioder, föräldraledighet och om du har barn under 18 år, men vi kan inte se hur mycket som Försäkringskassan betalat ut i ersättning till dig. Har du fått utbetalat aktivitetsstöd av Försäkringskassan behöver vi be dem återrapportera till oss hur många dagar du har fått av dem.

Om du studerar kan du ansöka om studiestöd från CSN. Du kan inte få ersättning från oss på a-kassan och CSN samtidigt. Vi kan hämta uppgifter från CSN om vilken period du får studiestöd från dem.

Bra att veta Aktivitetsstöd

Vad får jag för ersättning om jag går ett program?