• Din rätt till ersättning kan påverkas av förändringar i din situation.
 • Det är viktigt att du meddelar oss om förändringar sker t.ex. om du vill börja studera eller vill ta ut pension.
 • Observera! Du måste meddela oss inom 14 dagar från det att förändringen skett.

Kontakta oss och meddela!

Förändringar?

Anställnings­avtal

Först behöver vi veta vilken typ av anställning du har fått, under vilken period och i vilken omfattning du arbetar. Du behöver därför skicka in ditt anställnings­avtal i PDF-format i Mina sidor. 

Arbetsgivar­intyg

Senare behöver vi mer uppgifter om ditt arbete. Be din arbetsgivare skicka in ett arbets­givarintyg via e-tjänsten Arbets­­givarintyg.nu.

 • Har du en visstids­anställning på heltid ska du be din arbetsgivare att skicka in ett arbets­givarintyg efter arbetets slut. Har du en visstidsanställning på deltid samtidigt som du får ersättning från oss, ska du skicka in ett arbetsgivarintyg var tredje månad.
 • Om du har en timanställning vid behov ska du be din arbetsgivare skicka in ett arbets­givarintyg var tredje månad.

Varför behöver vi ett arbets­givarintyg?

Vi använder arbets­givarintyget för att kontrollera att de arbetade timmarna som arbets­givaren redovisat i arbets­givarintyget stämmer överens med de timmar som du har fyllt i att du har arbetat på tidrapporten. Vi använder också arbets­givarintyget för att se om du har arbetat i den omfattningen att du har rätt till en ny ersättnings­period när dina dagar på din nuvarande period har tagit slut. 

Kom ihåg att fylla i rätt uppgifter på tidrapporten.

Det är viktigt att du fyller i rätt arbetad tid på din tidrapport. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

När du är sjuk ska du fylla i sjuk på tidrapporten i Mina sidor. Du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan för de dagar du är sjuk.

Får du sjukersättning?

Om du får sjukersättning är det viktigt att du meddelar oss om detta eftersom det påverkar din ersättning från a-kassan. Observera att sjukersättning inte är detsamma som sjukpenning.

Om du funderar på att börja studera finns det möjlighet att ansöka om att få studera samtidigt som du får arbetslöshets­ersättning.

Utbildning samtidigt med ersättning

Det finns möjlighet att delta i kortare utbildningar och behålla sin ersättning från oss. Kravet är dock att utbildningen syftar till att underlätta omställningen mellan arbeten och den får pågå i högst 15 ersättnings­dagar.

Hur länge?

Den som vill studera på deltid och samtidigt få ersättning från oss får göra det i maximalt 20 veckor och högst 50 procent av heltid.

Tänk på detta om du vill ansöka

 • Ansök i god tid hos oss innan du vill börja studera.
 • Studierna får inte hindra dig från att ta ett heltids­arbete.
 • Du måste få ett beslut från oss innan du börjar studera.

I normalfallet har du inte rätt till ersättning från a‑kassan om du studerar, så detta är ett undantag.

Ansök så här

Fyll i och skicka en ansökan om att få studera i Mina sidor.

Då behöver du fylla i "Frågor om varför du sagt upp din anställning" under E-tjänster på Mina sidor.

Vad händer sen?

Om du själv har sagt upp din anställning och vi bedömer att du inte haft giltiga skäl, kommer vi att stänga av dig från ersättning en viss tid.

Hur räknar vi dagar under avstängningen?

Vi räknar avstängningen från dagen efter din anställning upphörde. Den längsta avstängningstiden är 45 ersättningsdagar. Om du är arbetslös är det viktigt att du är anmäld till Arbetsförmedlingen för att dina avstängningsdagar ska räknas av.

Skäl som kan vara giltiga anledningar för att säga upp sin anställning

 • Hälsoskäl som ska styrkas av läkarintyg
 • Utebliven lön
 • Trakasserier och mobbning
 • Flytt av arbetsplats

För att slippa få en avstängning krävs mycket starka skäl och vi måste få intyg som styrker detta. Vid hälsoskäl krävs det exempelvis att du innan uppsägning har träffat en läkare, som styrker med läkarintyg att arbetet inte är lämpligt. Det ska även ha gjorts en utredning om omplacering har varit möjlig på arbetsplatsen.

Har du funderingar på att säga upp dig?

Om du funderar på att säga upp din anställning, ta gärna kontakt med oss innan för att få mer information. Är du medlem i facket, ta gärna kontakt med ditt fackliga ombud.