• Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som skyddar din inkomst när du blir arbetslös.
  • För att ha rätt till ersättning måste du uppfylla grund- och arbetsvillkor. 

Arbetslöshetsförsäkringen grundar sig på lagen om arbetslöshetsförsäkring som stiftas av regering och riksdag. Vi bestämmer inte själva över regelverket utan måste följa det som står i lagen.

Två olika försäkringar

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring.

Om du blir arbetslös prövar vi först om du kan få ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen. Har du varit medlem i a-kassan kortare tid än ett år innan du blir arbetslös, prövar vi om du kan få ersättning från grundförsäkringen.

Från grund­försäkringen kan du få en ersättning med högst 510 kronor per dag. För att ha rätt till ersättning från grund­försäkringen måste du ha fyllt 20 år och uppfylla grund- och arbets­villkor.

Från inkomst­bortfalls­försäkringen kan du få en ersättning med högst 1 200 kronor under de 100 första ersättnings­dagarna, därefter högst 1 000 kronor.

För att ha rätt till ersättning från inkomst­bortfalls­försäkringen måste du varit medlem i a‑kassan under minst tolv månader. Du måste även uppfylla grund- och arbetsvillkor. Arbets­villkoret ska dessutom vara uppfyllt inom medlemstiden.

Din ersättnings­period är indelad i olika ersättnings­nivåer

• Dag 1–200 är ersättnings­nivån 80 procent av din inkomst

• Dag 201–300 är ersättnings­nivån 70 procent av din inkomst

• Dag 301–450 är ersättnings­nivån 70 procent av din inkomst (förlängning, se nedan).

 

Om du har barn under 18 år 

Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod på 300 dagar är slut, kommer vi att förlänga din period med 150 dagar. Om du är vårdnadshavare för barn under 18 år hämtar vi uppgifter från Försäkringskassan. Är du inte vårdnadshavare eller har frågor om detta, kontakta oss.

Hur räknar vi?

När vi räknar ut din grundersättning tittar vi på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Det är den uträknade genomsnittliga veckoarbetstiden som avgör hur mycket du får i grundersättning.

Exempel:

Lena har arbetat 75 procent under 12 månader utan frånvaro. Hon har varit medlem i a-kassan i fyra månader och är nu arbetslös.

510 kronor X 0,75 = 382,50 kronor
Lena får 383 kronor per dag i arbetslöshetsersättning.

Vi tittar först på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar vi på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig inkomst. Din bruttoersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst. Din ersättning kan dock aldrig bli högre än 1200 kronor per dag.

Exempel:

Lars har arbetat heltid utan frånvaro under 12 månader med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan. Han har haft en månadslön på 35 000 kronor per månad. Lars har varit medlem i en a-kassa i fem år och är nu arbetslös.

För att räkna ut Lars veckoarbetstid gör vi på följande sätt: 

Lars har arbetat 2112 timmar på ett år (176 timmar x 12 månader = 2112 timmar). 
2112 divideras med 52 (antal veckor per år) = 40,65.
Lars får en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar per vecka.

För att räkna ut en genomsnittlig inkomst för Lars räknar vi på följande sätt:

35 000 kronor / 176 timmar = 198,86 i timlön
(198,86 x 40) / 5 = 1 590,88
Lars genomsnittliga inkomst är 1 590,88 kronor. Därefter räknar vi fram 80 procent av hans genomsnittliga inkomst, vilket ger 1 272,70 kronor (1 590,88 x 0,80 = 1 272,70 kronor). Lars får en ersättning per dag på 1 200 kronor under de 100 första ersättningsdagarna. Därefter får Lars 1 000 kronor i ersättning per dag under resterande dagar i ersättningsperioden.

Observera! Ersättningen per dag, kan aldrig bli högre än 1 200 kronor.

Det här exemplet är baserat på en person som inte har någon frånvaro och uträkningarna är ungefärliga.

Vill du veta mer?

I Sveriges a-kassors broschyr kan du läsa mer om försäkringen. 

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen