Här kan du läsa om

 • arbetslöshets­försäkringens regler och villkor
 • lagar och förordningar i arbetslöshets­försäkringen
 • hur du klagar på ett beslut
 • vad som gäller om du arbetar utomlands

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Villkor Som medlem hos oss är du försäkrad

Arbetslöshets­försäkringen är en försäkring som skyddar din inkomst om du blir arbetslös. För att ha rätt till ersättning måste du uppfylla grund- och arbetsvillkor.

Vad säger lagen?

Vi bestämmer inte själva över regelverket utan måste följa det som står i lagen.

Arbetslöshets­försäkringen grundar sig på lagen om arbetslöshets­försäkring som stiftas av regering och riksdag.

Vägledning Inte nöjd med beslutet?

Är du inte nöjd med beslutet du har fått kan du be att vi prövar det på nytt.

Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss om du vill att vi förklarar hur vi har kommit fram till vårt beslut.

Värt att veta Arbeta utomlands?

Tänker du söka arbete eller ta ett arbete i ett annat land? Här kan du läsa vad som gäller och vad du ska tänka på.

Broschyr Så fungerar arbetslöshets­försäkringen

Här kan du läsa Sveriges a-kassors broschyr om hur försäkringen fungerar.

Har du frågor?

Här hittar du vanliga frågor och svar om regler och villkor.

 • En karensdag är en slags självriskdag som du inte får någon ersättning för.
 • Karensen dras endast dagar då du är helt arbetslös.
 • Karensen räknas inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden.

Just nu har du två karensdagar när du börjar på en ny ersättningsperiod.

Just nu har du två karensdagar när du börjar på en ny ersättningsperiod.

Då behöver du fylla i "Frågor om varför du sagt upp din anställning" under E-tjänster på Mina sidor.

Vad händer sen?

Om du själv har sagt upp din anställning och vi bedömer att du inte haft giltiga skäl, kommer vi att stänga av dig från ersättning en viss tid.

Hur räknar vi dagar under avstängningen?

Vi räknar avstängningen från dagen efter din anställning upphörde. Den längsta avstängningstiden är 45 ersättningsdagar. Om du är arbetslös är det viktigt att du är anmäld till Arbetsförmedlingen för att dina avstängningsdagar ska räknas av.

Skäl som kan vara giltiga anledningar för att säga upp sin anställning

 • Hälsoskäl som ska styrkas av läkarintyg
 • Utebliven lön
 • Trakasserier och mobbning
 • Flytt av arbetsplats

För att slippa få en avstängning krävs mycket starka skäl och vi måste få intyg som styrker detta. Vid hälsoskäl krävs det exempelvis att du innan uppsägning har träffat en läkare, som styrker med läkarintyg att arbetet inte är lämpligt. Det ska även ha gjorts en utredning om omplacering har varit möjlig på arbetsplatsen.

Har du funderingar på att säga upp dig?

Om du funderar på att säga upp din anställning, ta gärna kontakt med oss innan för att få mer information. Är du medlem i facket, ta gärna kontakt med ditt fackliga ombud.

Om du haft ett extra­arbete utöver ditt heltidsarbete kan det räknas som ett godkänt extra­arbete. Extra­arbetet kan vara i form av en anställning eller arbete i ett eget företag.

För att vi ska godkänna ditt extra­arbete krävs det här:

 • Du har visat att du klarat av att utföra arbete i ditt extra­arbete i minst tolv månader vid sidan av ett heltids­arbete.
 • Inkomsten från ditt extra­arbete får inte överstiga i genomsnitt 3 060 kronor per vecka. Observera! För företag finns ingen inkomst­gräns, dock kommer vi att göra avdrag från din ersättning för inkomst som överstiger 3 060 kronor per vecka.

Om vi har godkänt ditt extraarbete gäller följande:

 • Du får fortsätta arbeta i den omfattning som står i vårt beslut om ditt godkända extra­arbete.
 • Du behöver inte rapportera arbetet i ditt extra­arbete på din tidrapport *

Om du arbetar fler timmar än vad som står i ditt beslut, upphör ditt extra­arbete att vara ett godkänt extra­arbete. Du måste då i fortsättningen redovisa arbetet på din tidrapport. Är ditt extra­arbete ett eget företag och du utökar dina timmar kan du inte längre få ersättning. För att få ersättning igen måste du antingen lägga ditt företag vilande eller upphöra med verksamheten.

Observera! Deltids­brandmän måste alltid redovisa utrycknings timmar på tidrapporten.

Du ska skicka in en kopia på ditt beslut om avgångs­vederlaget. På Mina sidor -> E-tjänster -> Ladda upp kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

Hur påverkar avgångs­vederlaget ersättning från a‑kassan?

Om du får avgångs­vederlag har du inte rätt till ersättning från oss under tiden som du får avgångs­vederlag. Som avgångs­vederlag räknas all ersättning som har betalats ut till dig som kompensation för att din anställning har upphört.

Avgångs­vederlag kan betalas ut av arbets­givaren på olika sätt; exempelvis engångs­summa, månatligt belopp under en viss tid, pensions­försäkring. Om du får ersättning av din arbets­givare och orsaken till att du får ersättningen är att din anställning avslutats, kommer vi att betrakta det som ett avgångs­vederlag.

När vi har handlagt ditt ärende kommer vi att meddela dig när du kan söka ersättning från oss.

Ersättningar som inte räknas som avgångs­vederlag:

Kollektivavtals baserade försäkrings­ersättningar, som till exempel AGE, avgångs­ersättning från Trygghets­rådet, och AGB, avgångs­bidrag från Trygghets­fonden/AFA betraktas inte som avgångs­vederlag.

Anmäla dig till Arbets­förmedlingen

Kom i håg att anmäla dig till Arbets­förmedlingen även om du får avgångs­vederlag. Detta är viktigt för att inte din sjukpenning­grundande inkomst (SGI) hos Försäkrings­kassan ska sänkas. 

Skicka in kopia på löne­garanti­beslut i Mina sidor. Om du har fått flera beslut behöver vi kopior på samtliga.

Under e‑tjänster i Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

Om du under din anställning har varit tjänstledig, gäller även obetald tid och enstaka dagar eller timmar, ska du meddela oss om orsaken.

När du ansöker om ersättning i Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt uppdrag. Fyll i och skicka "Förtroende­uppdrag" som du hittar på Mina sidor -> E-tjänster -> Ladda upp.

Uteslutning

Om vår styrelse fattar beslut om uteslutning innebär det att du förlorar ditt medlemskap. Du kan dock alltid söka medlemskap hos oss igen. I och med uteslutningen har du inte rätt till ersättning under det första året efter uteslutningen.

En förutsättning är att du är medlem när styrelsen fattar beslutet om uteslutning. För att få ersättning igen krävs det att du blir medlem på nytt, och att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor efter uteslutningen.

Frånkännande

En annan sanktion är frånkännande, vilket innebär att du blir av med ersättningsdagar. Du förlorar din ersättning i minst 45 och som mest i 195 ersättningsdagar. Du måste dessutom arbeta i minst 80 dagar innan du kan få ersättning igen.

Styrelsen använder den här sanktionen om du har avslutat ditt medlemskap innan beslutet om sanktion.