För att kunna svara på den frågan behöver vi veta mer om ditt företag. När du ansöker om ersättning i Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt företag, och vi kommer att be dig skicka in uppgifter till oss. 

Om vi anser att du är företagare har du inte rätt till ersättning. Det finns dock följande undantag:

 • Om du fått arbetet i företaget godkänt som ett godkänt extra­arbete.
 • Om du fått beslut om 17/10-regeln (begränsat företag).

För att få rätt till ersättning krävs

 • att du inte längre är verksam i företaget
 • att du gör ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet. Detta får du bara göra en gång vart tredje år.

Från den 1 januari 2024 gäller följande:

Företagares möjlighet att lägga företag vilande begränsas till vart tredje år från årsskiftet. Den innebär att möjligheten för dig som är företagare att på nytt lägga en återupptagen verksamhet vilande blir begränsad till tre år (i stället för fem år).

Vem är företagare?

Det är inte alltid lätt att bedöma vem som är företagare. I lagen om arbets­löshets­försäkringen gäller följande för att du ska betraktas som företagare:

 • Att du bedriver sådan närings­verksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket IL (Inkomstskattelagen),
 • att du personligen utför arbete i verksamheten,
 • att du har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska anses som företagare. Det är viktigt att du alltid informerar oss om du har en egen verksamhet. Sedan är det vi som gör bedömningen om du ska anses vara företagare eller inte.

Deltids­anställning och eget företag

Om du blir arbetslös från ditt deltids­arbete och du haft detta samtidigt som du varit verksam i eget företag, kan du ha rätt till ersättning om

 • du har bedrivit verksamhet vid sidan av deltids­arbete minst sex månader före arbets­lösheten.
 • du har haft deltids­anställning på minst 17 timmar i veckan.
 • du har arbetat i genomsnitt högst 10 timmar i veckan i företaget.
 • du i genomsnitt haft en inkomst som inte överstiger 3 600 kronor i veckan.

Företagets verksamhet får inte utökas under arbets­lösheten.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Då är du välkommen att kontakta oss.