Hur länge får jag ersättning?

När vi räknat ut hur mycket du får i ersättning tilldelas du en ersättningsperiod på 300 dagar.

Karens

Ersättningsperioden börjar med sex dagar karens. Det innebär att du inte får någon ersättning de sex första vardagarna. Karensdagar räknas bara av för dagar där du i normalfallet skulle ha fått ut ersättning. Skulle du exempelvis bli sjuk en dag räknas inte denna dag som karens.

Inga karensdagar under perioden 30 mars 2020 - 3 januari 2021  

Tillfälliga regler gäller för ansökningar om ersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. Under denna period slopas karensvillkoret, vilket innebär att inga karensdagar räknas av.

Ersättningsnivåer

Din ersättningsperiod är indelad i olika ersättningsnivåer.

• Dag 1-200 är ersättningsnivån 80 procent av din inkomst

• Dag 201-300 är ersättningsnivån 70 procent av din inkomst

• Dag 301-450 är ersättningsnivån 70 procent av din inkomst (se förlängning nedan)

Om du har barn under 18 år 

Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod på 300 dagar är slut, kommer vi att förlänga din period med 150 dagar. Om du är vårdnadshavare för barn under 18 år hämtar vi uppgifter från Försäkringskassan. Är du inte vårdnadshavare eller har frågor om detta, kontakta oss!

Senast uppdaterad 2021-04-21