Hur länge får jag ersättning?

När vi räknat ut hur mycket du får i ersättning tilldelas du en ersättningsperiod på 300 dagar.

Karens

Ersättningsperioden börjar med sex dagar karens. Det innebär att du inte får någon ersättning de sex första vardagarna. (Före den 2 juli 2018 var det sju dagar). Karensdagar räknas bara av för dagar där du i normalfallet skulle ha fått ut ersättning, skulle du exempelvis bli sjuk en dag räknas inte denna dag som karens.

Ersättningsnivåer

Din ersättningsperiod är indelad i olika ersättningsnivåer
• Dag 1-200 är ersättningsnivån 80 procent av din inkomst
• Dag 201-300 är ersättningsnivån 70 procent av din inkomst
• Dag 301-450 är ersättningsnivån 70 procent av din inkomst (se förlängning nedan)

Om du har barn under 18 år kan din period förlängas

Om du har barn under 18 år när din ersättningsperiod på 300 dagar är slut, kommer vi att förlänga din period med 150 dagar. Du behöver inte skicka in intyg på att du har barn, utan vi hämtar dessa uppgifter från Försäkringskassan. 

Senast uppdaterad 2018-08-02