• En karensdag är en slags självriskdag som du inte får någon ersättning för.
  • Karensen dras endast dagar då du är helt arbetslös.
  • Karensen räknas inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden.

Just nu har du två karensdagar när du börjar på en ny ersättningsperiod.