Anställningsavtal

Ett anställningsavtal eller anställningsbevis som det också kallas, visar till exempel vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska arbeta. När du har fått jobb behöver du skicka in ett anställningsavtal till oss. (Vi kommer senare be om ett arbetsgivarintyg).

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg intygar hur mycket du faktiskt har arbetat och vad du har tjänat. När du söker ersättning behöver vi ett arbetsgivarintyg för att kunna se hur mycket du har arbetat och räkna ut hur mycket ersättning du får. 

När du söker ersättning och samtidigt arbetar behöver vi arbetsgivarintyg var tredje månad, eller efter avslutad anställning. Vi behöver intyget för att se att vi har betalat ut rätt ersättning till dig och för att kunna veta om du har rätt till en ny ersättningsperiod när din nuvarande tar slut. Be din arbetsgivare fylla i ditt arbetsgivarintyg digitalt via e-tjänsten Arbetsgivarintyg.nu.