Här kan du se en kort introduktion om hur e-tjänsten fungerar, och varför arbetsgivarintyg.nu är det enklaste sättet att skicka arbetsgivarintyg till a-kassorna. 

Du måste acceptera cookies för marknadsföring för att se den här videon.

Vill du veta mer?

 • Arbets­givaren fyller i och skickar intyget digitalt via e‑tjänsten arbets­givarintyg.nu.
 • När arbets­givaren har skickat intyget får arbets­tagaren ett meddelande via mejl eller sms.
 • Arbetsgivarintyget kommer in i Mina sidor -> Mina dokument när det är klart.
 • Arbets­tagaren loggar in på a‑kassans Mina sidor för att godkänna arbets­givarintyget (inom sex veckor).
 • När arbetstagaren har godkänt arbetsgivarintyget i Mina sidor kan vi på a-kassan se intyget. 

Godkänna intyg

Om du har fått arbetsgivarintyget digitalt via arbetsgivarintyg.nu kommer du att kunna se och godkänna det i Mina sidor under rubriken "Nya arbetsgivarintyg" på startsidan, och under Mina dokument.

Be om arbetsgivarintyg

 • Du som söker ersättning kan be att få ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare i Mina sidor -> E-tjänster.
 • Övriga situationer där du behöver ett arbetsgivarintyg, be din arbetsgivare gå in på Arbetsgivarintyg.nu och fylla i och skicka arbets­givarintyget.

Använd Arbetsgivarintyg.nu
Arbetsgivarintyg.nu är en e-tjänst som gör det snabbt och enkelt för dig som arbetsgivare att fylla i och skicka in arbetsgivarintyg digitalt till a-kassan. 

Hur går det till?

 • Första gången du loggar in skapar du ett konto för ditt företag. Det kostar inget att registrera konto.
 • Som inloggad arbetsgivare på Arbetsgivarintyg.nu kan du skapa och administrera intyg. Färdiga intyg signeras med eID och skickas till arbetstagarens Mina sidor på sin a-kassa.
 • Får du som arbetsgivare inte någon notifiering från arbetstagaren efter du har signerat och skickat arbetsgivarintyget behöver du inte göra något mer.  
 • På Mina sidor (under rubriken Nya arbetsgivarintyg på startsidan, och under Mina dokument) kan arbetstagaren sedan granska intyget och be om komplettering från dig som arbetsgivare om det behövs. När intyget är klart signerar arbetstagaren dokumentet med eID och skickar in det till oss på a-kassan för handläggning. 

Information direkt från arbetsgivarens lönesystem
Flera av de största lönesystemen på den svenska marknaden har en integration till Arbetsgivarintyg.nu. Integrationen gör det möjligt för dig som arbetsgivare att fylla i intyget automatiskt. Det gör att ditt företags administration minskar och intygen blir mer korrekt ifyllda. Du kan läsa mer om integrerade lönesystem på arbetsgivarintyg.nu.

Gå in på arbetsgivarintyg.nu

Vi använder uppgifterna i arbetsgivarintyget för att utreda och beräkna din ersättning.

När du söker ersättning behöver du skicka in arbetsgivarintyg. Har du haft flera olika anställningar ska du skicka in ett arbetsgivarintyg för varje anställning. 

Det är din arbetsgivare som fyller i arbetsgivarintyget. Du har laglig rätt att få ett arbetsgivarintyg utfärdat från din arbetsgivare. 

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal eller anställningsbevis som det också kallas, visar till exempel vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska arbeta. När du har fått jobb behöver du skicka in ett anställningsavtal till oss. (Vi kommer senare be om ett arbetsgivarintyg).

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg intygar hur mycket du faktiskt har arbetat och vad du har tjänat. När du söker ersättning behöver vi ett arbetsgivarintyg för att kunna se hur mycket du har arbetat och räkna ut hur mycket ersättning du får. 

När du söker ersättning och samtidigt arbetar behöver vi arbetsgivarintyg var tredje månad, eller efter avslutad anställning. Vi behöver intyget för att se att vi har betalat ut rätt ersättning till dig och för att kunna veta om du har rätt till en ny ersättningsperiod när din nuvarande tar slut. Be din arbetsgivare fylla i ditt arbetsgivarintyg digitalt via e-tjänsten Arbetsgivarintyg.nu.

Om du har fått arbetsgivarintyget digitalt via arbetsgivarintyg.nu kommer du att kunna se och godkänna det i Mina sidor under rubriken "Nya arbetsgivarintyg" på startsidan, och under Mina dokument.

(Du måste godkänna arbetsgivarintyget inom sex veckor).