När vi får reda på att en medlem lämnat felaktiga uppgifter till oss utreder vi vad detta beror på.

  • Du som medlem får alltid möjlighet att svara och komma med en förklaring.
  • Om vi kommer fram till att du har fått ersättning som du inte har rätt till får du ett beslut från oss om att betala tillbaka den felaktiga ersättningen, ett så kallat återkrav.
  • I beslutet får du mer information om vårt beslut och hur du ska betala tillbaka ersättningen.