Vad händer om jag får för mycket i ersättning?

Har du fått felaktig ersättning från oss kommer vi att be dig betala tillbaka ersättning.

Det är därför viktigt att du skickar rätt uppgifter till oss så att vi betalar ut rätt ersättning till dig. Kontakta oss om du själv upptäcker att de uppgifter som du har skickat är felaktiga eller om du har fått för mycket i ersättning. 

När vi får reda på att en medlem lämnat felaktiga uppgifter till oss utreder vi vad detta beror på. Du som medlem får alltid möjlighet att svara och komma med en förklaring. Om vi bedömer att du handlat medvetet och grovt vårdslöst när du gett oss de felaktiga uppgifterna, kan vår kassastyrelse polisanmäla händelsen som bidragsbrott, och också ta beslut om eventuella sanktioner, som frånkännande eller uteslutning. När vi har tagit ett beslut i ärendet skickar vi ett skriftligt beslut till dig.

Frånkännande och uteslutning

Om vi fattar beslut om frånkännande innebär det att du blir av med ersättningsdagar. Du måste dessutom arbeta i minst 80 dagar innan du kan få ersättning igen. 

En annan sanktion är uteslutning vilket innebär att du förlorar ditt medlemskap och har i och med det inte rätt till grundersättning under det första året efter uteslutningen. Du kan dock alltid söka medlemskap hos oss igen.  För att få ersättning igen krävs det att du på nytt uppfyller ett arbetsvillkor.

Vill du ha hjälp att fylla i din tidrapport?

I vår Tidrapport-guide får du hjälp & stöd hur du ska fylla i din tidrapport. Har du några frågor är du välkommen att ringa till oss på 010-470 68 00 eller skicka ett meddelande på Mina sidor.

Senast uppdaterad 2020-07-09