Har du haft ersättning tidigare?

Om du tidigare fått ersättning och inte gjort slut på alla dina dagar men haft ett uppehåll på grund av exempelvis arbete, föräldraledighet, studier eller sjukskrivning kan du i vissa fall, om du blir arbetslös igen, få fortsätta på din tidigare ersättningsperiod.

Om uppehållet är mindre än 12 månader

• fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod. OBS! Inga karensdagar dras.

Om uppehållet är mer än 12 månader

• kan du inte fortsätta på din tidigare ersättningsperiod. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla villkoren för ersättning på nytt.

Om uppehållet var på grund av sjukdom, heltidstudier eller föräldraledighet

Har du under uppehållet varit sjuk eller föräldraledig på mer än halvtid, eller om du har avslutade heltidsstudier kan denna tid hoppas över. Detta kan innebära att du når tillbaka till din tidigare ersättningsperiod.

Den tid som får hoppas över får högst vara fem år.

Exempel på tid som kan hoppas över:

 • Styrkt sjukdom
 • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen
 • Avslutade eller helt avbrutna heltidsstudier om du har fyllt 25 år, om du är yngre måste du ha arbetat heltid i minst 5 månader innan studierna
 • Tid med föräldrapenning

Det finns fler exempel på tid som kan hoppas över. Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Exempel
Sara har fått en ersättningsperiod, hon blir sedan mamma och går på föräldraledighet, under två år. Efter sin föräldraledighet anmäler hon sig på Arbetsförmedlingen och söker arbetslöshetsersättning. Eftersom hon har dagar kvar i sin tidigare ersättningsperiod så fortsätter hon på denna.

Vad behöver jag skicka in till er efter uppehållet?

 • Om du har arbetat ska du be din tidigare arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg på arbetsgivarintyg.nu.
 • Om du har studerat ska du fylla i formuläret Studieintyg på Mina sidor.
 • Om du varit ledig utan ersättning ska du meddela oss under vilken tid du varit ledig. Enklast meddelar du oss via Mina sidor. Du kan också mejla eller ringa till oss.
 • Om du haft föräldrapenning eller varit sjuk får vi uppgifter om detta från Försäkringskassan.
 • Om du varit inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program behöver du inte skicka in något. Vi får uppgifter om detta från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 • Tidrapport. Rapportera tid på vår e-tjänst Mina sidor. Om du vill ha papperskassakort måste du själv kontakta oss och be om detta.

E-tjänster

Arbetsgivarintyg.nu

Mina sidor

Har det skett förändringar sedan du senast hade ersättning?

Om du har rätt att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod är det viktigt att du meddelar oss inom två veckor om det sker några förändringar som kan påverka din ersättning. Det är du som intygar att de uppgifter du lämnar till oss är riktiga. 

Exempel på vad du är skyldig att meddela oss, förutom förändringar i de uppgifter du lämnat i Anmälan om arbetslöshet.

 • Du har slutat ditt arbete på egen begäran eller blivit uppsagd på grund av personliga skäl eller hälsoskäl.
 • Du är tjänstledig från arbetet eller blivit permitterad (även semesteruppehåll i anställningen).
 • Du har blivit erbjuden fortsatt arbete och tackat nej till att fortsätta.
 • Det företag där du arbetat har satts i konkurs och du har fått lönegaranti.
 • Du har fått avgångsvederlag eller annan ersättning från arbetsgivaren.
 • Du tar ut pension i förtid eller tänker börja studera.

Om du startar företag, äger, köper eller övertar ett jord-och/eller skogsbruk, återupptar en vilande verksamhet, tar på dig fackliga, politiska eller andra uppdrag i styrelser och föreningar, måste du också meddela oss.

Om du har frågor

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor, eller vill meddela oss om förändring. Du kan nå oss på telefon, via Mina sidor eller e-post.

Senast uppdaterad 2020-07-09