Arbeta utomlands

Ska jag behålla mitt medlemskap hos er?

Huvudregeln är att om du arbetar utomlands ska du inte vara medlem hos oss. I de flesta länder blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta, men i vissa länder måste du själv ansöka om medlemskap i en a-kassa. Ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska arbeta i innan du avslutar ditt medlemskap. Det är viktigt att det inte blir något uppehåll i medlemstiden eftersom det kan påverka din ersättning om du senare skulle bli arbetslös.

Om du arbetar för en svensk arbetsgivare utomlands

Arbetar du för en svensk arbetsgivare utomlands t.ex. Sida, Försvarsmakten eller Nordiska ministerrådet ska du behålla ditt medlemskap hos oss.

Följer du med din partner utomlands?

Följer du med din partner (maka/make/sambo) när denna arbetar för en svensk arbetsgivare med lön från Sverige, ska du under denna tid ha kvar ditt medlemskap hos oss.

Medlemskap i en svensk a-kassa igen

Det är viktigt att du söker medlemskap i svensk a-kassa igen direkt efter du slutat arbeta utomlands.

  • Har du fått arbete i Sverige efter arbete utomlands söker du medlemskap med det svenska arbetet.
  • Om du är arbetslös efter att du har arbetat i ett annat EU/EES-land kan du bli medlem igen om du uppfyller vissa villkor, ring oss för mer information.

OBSERVERA! Det senaste arbetet avgör vilken a-kassa som du kan söka medlemskap i. Exempelvis, har du arbetat utomlands inom grafisk bransch ska du söka medlemskap hos oss igen. 

Söka ersättning efter arbete utomlands? 

Du har i de flesta fall möjlighet att tillgodoräkna dig den tid som du varit försäkrad och arbetat i ett annat EU/EES-land. Om du söker ersättning hos oss, måste den arbetade och försäkrade tiden vara styrkt med ett särskilt intyg (U1). Du kan antingen själv begära detta intyg hos den myndighet eller a-kassa som utfärdar detta i det land som du arbetat i, eller kontakta oss så begär vi intyget av dem.

För att kunna handlägga ditt ärende behöver vi:

  • Anmälan om arbetslöshet
  • Underlag för fastställande av bosättningsstat 
  • Uppgifter om utlandsarbete
  • Intyg från Arbetsförmedlingen där det framgår vilket datum du är anmäld som arbetssökande. Vi behöver inte detta intyg om du är medlem hos oss.
  • Intyg på försäkrad och arbetad tid i det andra landet (U1-intyg). Detta intyg fylls i av a-kassa eller myndighet. 

Skriv ut blanketter:

Du behöver också fylla i och skicka Anmälan om arbetslöshet via vår e-tjänst Mina sidor. Vill du ha mer information om Mina sidor, klicka här.

Söka arbete i ett annat EU/EES-land

Du som är arbetssökande och helt arbetslös har rätt att under längst tre månader söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och ta med din svenska arbetslöshetsersättning. För att kunna göra det måste du ansöka om ett intyg som heter U2.

Om du vill ansöka om detta intyg eller få mer information ska du kontakta Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 

Senast uppdaterad 2018-04-24