Hur mycket får jag i ersättning?

Ersättningstaket blir högre 

Med anledning av pandemin infördes flera nya tillfälliga regler under 2020. Riksdagen beslutade i december 2020 att förlänga vissa av reglerna till december 2022.

Det finns två typer av ersättning, grund- och inkomstbaserad ersättning. Grundersättningen är högst 510 kronor per dag och den inkomstbaserade ersättningen högst 1 200 kronor under de 100 första ersättningsdagarna, därefter högst 1 000 kronor. 

Från den 13 april 2020 är taket i ersättningen höjd till:

 • Inkomstbaserad ersättning - högst 1 200 kronor per dag (tidigare högst 910 kronor) för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen därefter högst 1 000 kronor (tidigare högst 760 kronor).
 • Grundersättning - högst 510 kronor per dag (tidigare högst 365 kronor).

Grundersättning

Grundersättning får du som är 20 år, uppfyller ett arbetsvillkor men inte varit med i a-kassan i ett år. Under perioden mars-december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader. 

Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning om du uppfyller ett arbetsvillkor. För att kunna få maxbeloppet av grundersättning måste du ha arbetat heltid under ett år. Har du arbetat mindre än heltid minskas grundersättningen i förhållande till den tid du har arbetat. 

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning får du som varit medlem i a-kassan i ett år och uppfyller ett arbetsvillkor under medlemstiden. Under perioden mars-december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader. 

Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning om du uppfyller ett arbetsvillkor.

Vad du får i ersättning beror även på:

 • antalet timmar du har arbetat
 • hur mycket du har tjänat
 • hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta
 • hur många timmar per vecka du är arbetslös

Så här räknar vi ut din ersättning

Grundersättning

När vi räknar ut din grundersättning tittar vi på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Det är den uträknade genomsnittliga veckoarbetstiden som avgör hur mycket du får i grundersättning.

Exempel: Lena har arbetat 75 procent under 12 månader utan frånvaro. Hon har varit medlem i a-kassan i fyra månader och är nu arbetslös.

 • 510 kronor X 0,75 = 382,50 kronor

Lena får 383 kronor per dag i arbetslöshetsersättning.

Inkomstbaserad ersättning

Vi tittar först på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar vi på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig inkomst. Din bruttoersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst. Din ersättning kan dock aldrig bli högre än 1200 kronor per dag.

Exempel: Lars har arbetat heltid utan frånvaro under 12 månader med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan. Han har haft en månadslön på 35 000 kronor per månad. Lars har varit medlem i en a-kassa i fem år och är nu arbetslös.

För att räkna ut Lars veckoarbetstid gör vi på följande sätt:

En heltid motsvarar 176 timmar på en månad.

 • Lars har arbetat 2112 timmar på ett år (176 timmar x 12 månader = 2112 timmar).
 • 2112 divideras med 52 (antal veckor per år) = 40,65.

Lars får en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar per vecka.

För att räkna ut en genomsnittlig inkomst för Lars räknar vi på följande sätt:

 • 35 000 kronor / 176 timmar = 198,86 i timlön
 • (198,86 x 40) / 5 = 1 590,88

Lars genomsnittliga inkomst är 1 590,88 kronor. Därefter räknar vi fram 80 procent av hans genomsnittliga inkomst, vilket ger 1 272,70 kronor (1 590,88 x 0,80 = 1 272,70 kronor). Lars får en ersättning per dag på 1 200 kronor under de 100 första ersättningsdagarna. Därefter får Lars 1 000 kronor i ersättning per dag under resterande dagar i ersättningsperioden.

OBSERVERA! Att ersättningen per dag aldrig kan bli högre än 1 200 kronor.

Det här exemplet är baserat på en person som inte har någon frånvaro och uträkningarna är ungefärliga.

Omräkningstabellen hjälper dig att räkna ut ungefär hur många dagar du kan få ersättning för under en vecka. Uppgifter om din genomsnittliga arbetstid och arbetsmöjlighet står i beslutsbrevet som du har fått från oss. Du hittar även uppgifterna på Mina sidor. Arbetsmöjligheten måste vara minst 17 timmar per vecka. 

 

Du har rätt till 0 ersättningsdagar per vecka

Senast uppdaterad 2021-01-28