Hur mycket får jag i ersättning?

Det finns två typer av ersättning, grund- och inkomstbaserad ersättning. Grundersättningen är högst 365 kronor per dag och den inkomstbaserade ersättningen högst 910 kronor per dag under de 100 första ersättningsdagarna, därefter högst 760 kronor per dag.

Grundersättning

Grundersättning får du som är 20 år, uppfyller ett arbetsvillkor men inte varit med i a-kassan i ett år. För att kunna få maxbeloppet måste du ha arbetat heltid under ett år. Har du arbetat mindre än heltid minskas grundersättningen i förhållande till den tid du har arbetat. 

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstbaserad ersättning får du som varit medlem i a-kassan i ett år och uppfyller ett arbetsvillkor under medlemstiden. 

Vad du får i ersättning beror även på:

  • antalet timmar du har arbetat
  • hur mycket du har tjänat
  • hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta
  • hur många timmar per vecka du är arbetslös

Så här räknar vi ut din ersättning

Grundersättning

När vi räknar ut din grundersättning så tittar vi på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Det är den uträknade genomsnittliga veckoarbetstiden som avgör hur mycket du får i grundersättning.

Exempel: Lena har arbetat 75 procent under 12 månader utan frånvaro. Hon har varit medlem i a-kassan i fyra månader och är nu arbetslös.

  • 365 kronor X 0,75= 273,75 kronor

Lena får 274 kronor per dag i arbetslöshetsersättning.

Inkomstbaserad ersättning

Vi tittar först på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar vi på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig inkomst. Din bruttoersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst. Din ersättning kan dock aldrig bli högre än 910 kronor per dag.

Exempel: Lars har arbetat heltid utan frånvaro under 12 månader med en veckoarbetstid på 40 timmar i veckan. Han har haft en månadslön på 26 000 kronor per månad. Lars har varit medlem i en a-kassa i fem år och är nu arbetslös.

För att räkna ut Lars veckoarbetstid gör vi på följande sätt:

En heltid motsvarar 176 timmar på en månad.

  • Lars har arbetat 2112 timmar på ett år (176 timmar x 12 månader = 2112 timmar).
  • 2112 divideras med 52 (antal veckor per år)=40,65.

Lars får en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar per vecka.

För att räkna ut en genomsnittlig inkomst för Lars räknar vi på följande sätt:

  • 26 000 kronor /176 timmar= 147,73 i timlön
  • (147,73 x 40) /5= 1181,84

Lars genomsnittliga inkomst är 1181,84 kronor. Därefter räknar vi fram 80 procent av hans genomsnittliga inkomst, vilket ger 945,47 kronor (1181,84 x 0,80=945,47 kronor). Lars får en ersättning per dag på 910 kronor under de 100 första ersättningsdagarna. Därefter får Lars 760 kronor i ersättning per dag under resterande dagar i ersättningsperioden.

OBSERVERA! Att ersättningen per dag aldrig kan bli högre än 910 kronor.

Det här exemplet är baserat på en person som inte har någon frånvaro och uträkningarna är ungefärliga.

Omräkningstabellen hjälper dig att räkna ut ungefär hur många dagar du kan få ersättning för under en vecka. Uppgifter om din genomsnittliga arbetstid och arbetsmöjlighet står i beslutsbrevet som du har fått från oss. Du hittar även uppgifterna på Mina sidor. Arbetsmöjligheten måste vara minst 17 timmar per vecka. 

Omräkningstabellen på vår hemsida fungerar med de flesta webbläsare, dock inte med Internet Explorer 8 och äldre versioner. Har du Internet Explorer 9 och uppåt fungerar omräkningstabellen.

Du har rätt till 0 ersättningsdagar per vecka

Senast uppdaterad 2018-08-02