Ett arbetsvillkor är ett villkor som du ska uppfylla för att ha rätt till ersättning. Vi prövar först huvudregeln, därefter alternativregeln och sedan jämställd tid.

  • För att uppfylla arbetsvillkoret ska du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten ha arbetat minst sex kalendermånader med minst 60 timmar i varje månad. Denna regel kallas för huvudregeln.
  • Uppfyller du inte arbetsvillkoret enligt huvudregeln finns det en alternativregel till arbetsvillkoret. Alternativregeln innebär att du ska ha arbetat minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Varje månad måste då innehålla minst 40 timmar arbete.
  • Uppfyller du inte arbetsvillkoret enligt huvudregeln eller alternativregeln kan det finnas möjlighet att räkna med tid med föräldrapenning och/eller fullgjord totalförsvarsplikt. Tid med föräldrapenning och totalförsvarsplikt jämställs då med arbete.

Vill du ha mer detaljerad information är du välkommen att ta kontakt med våra handläggare som kan berätta mer.