Medlem

Välkommen till GS a-kassa!

Du som arbetar inom skogs-och träindustrin och grafisk bransch är välkommen att bli medlem hos oss. Vi kan din bransch och samarbetar även med GS-facket för att ge dig ett så bra stöd som möjligt om du skulle bli arbetslös. 

Vad kan vi erbjuda dig som medlem hos oss?

Medlemskap i vår a-kassa ger dig ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös. 

Är du dessutom medlem i GS-facket kan du även ha rätt till fackets inkomstförsäkring som fyller upp din ersättning till ca 80 procent av din tidigare inkomst om du blir arbetslös (gäller inkomst upp till 35 000 kronor per månad). Detta innebär att medlemskap i både a-kassan och GS-facket kan ge dig större trygghet om du skulle bli arbetslös.

För att ha rätt till ersättning måste du uppfylla vissa villkor. Under avsnittet Arbetslös på hemsidan hittar du information om vad som krävs för att få ersättning från oss och hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar.

Vilka är vi?

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 48 000 medlemmar och ca. 36 anställda, som fått mandat av staten att administrera arbetslöshetsförsäkringen som är en försäkring som skyddar din inkomst när du blir arbetslös. 

Arbetslöshetsförsäkringen grundar sig på lagen om arbetslöshetsförsäkring som stiftas av regering och riksdag. Vi bestämmer inte själva över regelverket utan måste följa det som står i lagen, men vi arbetar självklart för att hjälpa dig som medlem på bästa sätt.

Kontakta gärna oss

Om du har frågor om medlemskap eller vill ha mer information om villkoren för att få ersättning, är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mera.


Välkommen att söka medlemskap hos oss!

Du som arbetar inom skogs-och träindustrin och grafisk bransch är välkommen att bli medlem.

Här kan du bli medlem i GS a-kassa:


Avgiften

Medlemsavgiften är 155 kronor i månaden för alla våra medlemmar

Är du medlem i både a-kassan och facket ska du betala in din medlemsavgift till respektive förening.

Du kan betala din medlemsavgift på tre olika sätt, med autogiro, e-faktura eller inbetalningskort. Vill du ha mer information, klicka här.

Om du har frågor

Du är välkommen att kontakta vår medlemsservice om du har några frågor eller vill ha mer information. Du kan ringa 010-470 68 00. Är du medlem kan du skicka ett meddelande på Mina sidor.

Har du frågor där du inte behöver lämna namn och personnummer kan du även mejla till vår medlemsservice.


GS-fackets inkomstförsäkring

Som medlem i GS-facket har du en inkomstförsäkring som kan fylla upp din ersättning till ca 80 procent av din tidigare inkomst om du blir arbetslös och får ersättning från a-kassan (gäller inkomst upp till 35 000 kronor i månaden). Inkomstförsäkringen betalas ut under max 200 ersättningsdagar.

För att omfattas av försäkringen ska du ha varit medlem i GS-facket de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut i efterskott och är inte skattepliktig. För mer utförlig information om inkomstförsäkringen ska du kontakta GS-facket. Du kan även läsa mer om försäkringen på GS-fackets webbplats.

Om du inte är medlem i GS-facket kan du ansöka om medlemskap på GS-fackets webbansökan.


Detta behöver du veta

Här är information som du kan behöva när du är medlem hos oss. Vill du veta mera är du välkommen att kontakta oss!


Frågor och svar till dig som är medlem hos oss

Råd & stöd

Här har vi samlat vanliga frågor och svar till dig som är medlem hos oss. Tycker du inte att du får svar på just din fråga, eller om du känner att du vill ha mer information, är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor och svar

Du kan förlora ditt medlemskap 

Om du har tre månader av obetalda medlemsavgifter kommer ditt medlemskap att avslutas.

Ditt medlemskap gäller till och med den tredje obetalda månaden, du måste därför betala för hela perioden. Om du inte betalar din medlemsavgift kan den skickas vidare till inkasso.

Har du förlorat medlemskapet påverkas din ersättning

Det kan innebära att du får lägre ersättning om du är eller blir arbetslös. Går du på aktivitetsstöd kan även denna ersättning bli lägre.

Bli medlem igen

Du kan omgående ansöka om nytt medlemskap i GS a-kassa om du fortfarande arbetar, eller om din senaste anställning är eller var inom vårt verksamhetsområde.

Klicka här för att komma direkt till ansökan. 

Senast uppdaterad 2016-07-01 | Visa svaret på egen sida

Har du gjort adressändring hos Skatteverket får vi automatiskt uppgifter om din nya adress.

Om du vill att vi ändrar dina adressuppgifter meddelar du oss enklast genom att skicka ett meddelande via Mina sidor. På grund av att det krävs inloggning till Mina sidor kan vi vara säkra på att det är du som lämnar ny adressuppgift.

Vill du meddela oss på ett annat sätt behöver vi ett skriftligt brev från dig med den nya adressuppgiften och från vilket datum ändringen gäller. Brevet ska vara underskrivet av dig. Anledningen att vi behöver skriftliga uppgifter är att vi vill vara säkra på att adressändringen är korrekt.

Är du ansluten till Kivra?
Du som är medlem hos oss och är ansluten till Kivra kommer automatiskt få din faktura från oss till din digitala brevlåda i Kivra, istället för på papper.

Senast uppdaterad 2018-08-02 | Visa svaret på egen sida

Din medlemsavgift betalar du in på bankgironummer: 5319-2407. 

Senast uppdaterad 2016-10-06 | Visa svaret på egen sida

Om du kontaktar oss via telefon eller Mina sidor kan vi ge dig uppgifter om OCR-nummer.

Vill du hellre att vi skickar nya fakturor till dig är du välkommen att höra av dig till oss.

Det går även att betala till vårt bankgiro 5319-2407 utan OCR-nummer. Betalar du utan OCR anger du personnummer på den person pengarna avser i meddelanderutan.

Det går också bra att använda ett OCR-nummer från en tidigare faktura.

 

 

Senast uppdaterad 2019-01-07 | Visa svaret på egen sida

Om du tycker att vi har tagit ett felaktigt beslut har du rätt att be att vi prövar ditt ärende på nytt

Du ska i så fall skriva och tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Är du medlem hos oss kan du skicka ett meddelande på Mina sidor. Din begäran måste vara hos oss inom två månader räknat från den dag du får detta beslut.

Om du skickar brev till oss, kom i håg att uppge ditt namn och personnummer i brevet. Brevet ska skickas till: GS a-kassa, Box 1152, 111 81 Stockholm.

Senast uppdaterad 2018-08-02 | Visa svaret på egen sida

Jag har anmält autogiro via min internetbank

Nej, om du redan har fått inbetalningskort när du anmäler autogiro via din internetbank ska du använda inbetalningskorten som du har fått. Avgiften börjar dras från ditt konto först månaden efter nästa avisering. Det beror på att vi skickar ut fakturorna kvartalsvis.

Exempel:

Lena har blivit medlem den 1 oktober 2015 och har fått inbetalningskort för oktober, november och december månad. Hon använder inbetalningskortet i oktober månad. I början av november anmäler Lena via sin internetbank att hon vill betala medlemsavgiften till oss via autogiro. Hon får bekräftelse från banken att de godkänt autogiroanmälan. Lena ska använda inbetalningskorten för november och december månad. Från och med januari kommer medlemsavgiften att dras via autogiro. Vi skickar inga nya inbetalningskort till Lena.

Jag har skickat in blanketten Anmälan om autogiro 

När vi får blanketten registrerar vi uppgifterna i vårt medlemsystem innan vi skickar anmälan vidare till banken. Det innebär att du kommer att få brev från oss med information om från och med när avgiften börjar dras från ditt konto, om banken godkänner din anmälan. Du vet i och med det om du kan slänga dina inbetalningskort. 

Exempel:

Anders blir medlem hos oss i oktober månad. Han får inbetalningskort för oktober, november och december månad. Den 1 november skickar Anders in blanketten Anmälan om autogiro till oss. Vi skickar ett brev till Anders där vi informerar om att medlemsavgiften kommer att dras från hans konto från och med den sista november. Anders kan i och med det slänga inbetalningskorten för november och december månad.

Senast uppdaterad 2016-09-01 | Visa svaret på egen sida

Vi skickar ut inbetalningskort/fakturor var tredje månad. Fakturorna skickas ut i mitten av månaden.

Exempelvis inbetalningskorten för januari, februari och mars skickas ut i mitten av januari.

Om du inte har fått fakturorna i slutet av månaden, kontakta oss så skickar vi nya till dig. Du kan även använda ett tidigare OCR-nummer. Din betalning hamnar per automatik på den månad som är obetald.

Vill du betala avgiften på ett enklare sätt?

Då kan du betala via autogiro eller e-faktura som du enklast anmäler via din internetbank. 

Du kan också skicka Anmälan om autogiro till oss. Har du ingen skrivare kan du ringa så skickar vi blanketten till dig. Är du medlem kan du även skicka ett meddelande på Mina sidor.

Skriv ut blankett:

Senast uppdaterad 2018-08-02 | Visa svaret på egen sida

Du har fått en påminnelse eftersom du inte har betalat en eller flera medlemsavgifter till oss. 

Tänk på att påminnelsen kan avse en annan månad än den som står på inbetalningskortet. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Vill du betala avgiften på ett enklare sätt?

Då kan du betala via autogiro eller e-faktura som du enklast anmäler via din internetbank. 

Du kan också skicka Anmälan om autogiro till oss. Har du ingen skrivare kan du ringa så skickar vi blanketten till dig. Du kan även skicka ett meddelande på Mina sidor.

Skriv ut blankett:

Senast uppdaterad 2018-08-02 | Visa svaret på egen sida

Senast uppdaterad 2019-02-04