Du kan bara vara medlem i en a‑kassa i taget. Byter du a‑kassa får du tillgodoräkna din tidigare medlemstid om bytet sker utan uppehåll i medlemstiden.

Tänk på att ansöka om medlemskap till oss direkt efter du har bett din nuvarande a‑kassa att avsluta medlemskapet. Vi hämtar sedan dina uppgifter från din a‑kassa automatiskt.

Vi kan hjälpa dig att byta

Om du vill bli medlem hos oss kan du ge oss fullmakt att avsluta medlemskapet hos din nuvarande a‑kassa. Vi hjälper dig då att byta a‑kassa, och du riskerar inte att det blir något glapp i medlemstiden.

Markera att du vill ha hjälp att byta a‑kassa när du fyller i ansökan om medlemskap, så hjälper vi dig.