Enklast avslutar du ditt medlemskap i vår e-tjänst Mitt medlemskap. Gå in under Mitt medlemskap ->medlemstid. 

Vi behöver alltid en skriftlig anmälan. Om du inte kan avsluta via Mitt medlemskap, är du välkommen att kontakta oss.

Vi kan tidigast avsluta ditt medlemskap från den sista i den månaden vi får din anmälan. Du ska betala avgiften till och med sista månaden du är medlem.

Sämre försäkringsskydd utan medlemskap

Tänk på att om du saknar medlemskap i en a-kassa får du lägre ersättning om du är eller blir arbetslös, eller om du är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd.

Automatiskt avslut

Vi avslutar automatiskt ditt medlemskap månaden innan du fyller 66 år. Däremot måste du själv anmäla skriftligt om du vill gå ur a-kassan när du tar ut pension i förtid. Du har självklart rätt att vara medlem till månaden innan du har fyllt 66 år.