Frågor och svar för dig som söker ersättning hos oss

Råd & stöd

Här har vi samlat frågor och svar till dig som söker ersättning

Tycker du inte att du får svar på just din fråga eller om du känner att du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende beror bland annat på om de uppgifter som du skickar till oss är kompletta och innehåller rätt uppgifter. Behöver vi be om fler uppgifter tar det längre tid. För att kunna handlägga ditt ärende behöver vi kompletta och korrekta uppgifter samt första tidrapporten.

Vår handläggningstid kan variera, men vi behandlar nya ärenden i datumordning, det vill säga när de kom in till oss. I Mina sidor kan du få information om ditt ärende.

När vi handlagt ditt ärende får du ett beslutsbrev av oss. Utbetalning av ersättning sker veckan därpå. I normalfallet har vi utbetalning på torsdagar.

Senast uppdaterad 2018-02-07 | Visa svaret på egen sida

När tiden som tidrapporten avser har gått kan du rapportera in din tid till oss.

När du rapporterar din tid på Mina sidor kan du inte skicka iväg det innan tiden som tidrapporten avser har gått. 

Skickar du in papperskassakort, kom i håg att fylla i uppgifter för alla dagar och att skriva under. Om du skickar in papperskassakortet för tidigt kan vi inte godkänna det. Vi kommer då att skicka tillbaka ett papperskassakort till dig, och du måste fylla i det på nytt och skicka det till oss.

Mina sidor

Har du haft ett uppehåll i din ersättningsperiod skickar vi inte ut papperskassakort till dig. Använd vår e-tjänst Mina sidor som är ett enkelt, snabbt och säkert sätt att rapportera din tid och ha kontakt med oss. 

För mer information om Mina sidor, klicka här.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

Det finns två typer av ersättning: grundersättning som är högst 510 kronor per dag och inkomstbaserad ersättning som är högst 1200 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna, därefter högst 1000 kronor under resten av perioden.

Grundersättning- När vi räknar ut din grundersättning så tittar vi på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste tolv månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Det är den uträknade genomsnittliga veckoarbetstiden som avgör hur mycket du får i grundersättning.

Inkomstbaserad ersättning- Vi tittar först på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste tolv månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar vi på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig inkomst. Din bruttoersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst. Din ersättning kan dock aldrig bli högre än 1200 kronor per dag.

Vill du veta mer?

Detta är en generell förklaring. Vill du ha mer information om hur vi beräknat din ersättning är du välkommen att kontakta oss.

Du kan även läsa mer om hur vi beräknar din ersättning under: Hur mycket får jag i ersättning?

Senast uppdaterad 2022-12-13 | Visa svaret på egen sida

Du kan max få ersättning för fem dagar per vecka. Hur mycket du får beror bland annat på:

 • Hur många timmar du är arbetslös per vecka.
 • Hur mycket du vill och kan arbeta
 • Om du arbetar, tar föräldrapenning eller sjukpenning eller är hindrad att ta arbete.

Använd gärna vår omräkningstabell för att räkna ut hur många dagar du kan få per vecka.

Senast uppdaterad 2021-02-05 | Visa svaret på egen sida

Vi har utbetalningar på torsdagar, undantag kan ske under helgdagar (röda dagar).

Ersättning betalas ut till dig varje vecka om du fyller i dina tidrapporter på Mina sidor. Om du fyller i papperskort betalas ersättning ut varannan vecka.

Ersättning betalas ut till dig på en utbetalningsavi. Vill du få dina pengar insatta på ett konto ska du anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Uppge vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till på www.swedbank.se/kontoregister.

Senast uppdaterad 2020-04-15 | Visa svaret på egen sida

När vi räknat ut hur mycket du får i ersättning tilldelas du en ersättningsperiod på 300 dagar.

Din ersättningsperiod är indelad i olika ersättningsnivåer

Dag 1-200 är ersättningsnivån 80 procent av din inkomst
Dag 201-300 är ersättningsnivån 70 procent av din inkomst
Dag 301-450 är ersättningsnivån 70 procent av din inkomst (se förlängning nedan)

Om du har barn under 18 år när din ersättningsperiod på 300 dagar är slut, så kommer vi att förlänga din period med 150 dagar. Du behöver inte skicka in intyg på att du har barn, utan vi hämtar dessa uppgifter från Försäkringskassan. Under denna tid är ersättningsnivån 70 procent.

Karensdagar

Ersättningsperioden börjar med sex karensdagar. Det innebär att du inte får någon ersättning de sex första vardagarna. Karensdagar räknas av enbart för dagar där du i normalfallet skulle ha fått ut ersättning, skulle du exempelvis bli sjuk en dag räknas inte denna dag som karens.

Tillfälliga regler- färre karensdagar

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen från sex dagar till två. Förändringen gäller till den 31 december 2023.

Senast uppdaterad 2023-01-09 | Visa svaret på egen sida

Om du har barn under 18 år när dina 300 ersättningsdagar tar slut, förlängs din period med 150 dagar. 

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor (efter eventuell förlängning på grund av barn under 18 år) har du inte rätt till ersättning från oss när din ersättningsperiod tagit slut. Du ska i god tid ta kontakt med Arbetsförmedlingen som tar ställning till om du ska skrivas in i jobb-och utvecklingsgarantin. Under tiden du är inskriven i jobb-och utvecklingsgarantin får du aktivitetsstöd som utbetalas av Försäkringskassan, ersättningsnivån är 65 procent.

Tänk på att det är viktigt att behålla ditt medlemskap i a-kassan under tiden som du får aktivitetsstöd, eftersom du får lägre ersättning om du inte är medlem i en a-kassa.

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor (efter eventuell förlängning på grund av barn under 18 år) har du rätt till en ny ersättningsperiod hos oss.

 • Du får en ny ersättningsperiod på 300 dagar som börjar direkt efter din tidigare period som tagit slut.
 • Den nya ersättningsperioden inleds med karensdagar. 

I den nya perioden är din ersättning antingen 80 procent av den inkomst från det senaste arbetet eller 65 procent av den inkomst som din tidigare ersättningsperiod grundades på. Vi väljer alltid det alternativ som ger dig den högsta dagpenningen. Möjligheten att få ersättning som grundas på 65 procent av den tidigare inkomsten kan du dock enbart få två perioder i följd. Därefter kommer din ersättning att beräknas på ditt senaste arbete som du uppfyller ett arbetsvillkor på.

Senast uppdaterad 2022-12-13 | Visa svaret på egen sida

Anser du att vi tagit ett felaktigt beslut kan du be att vi prövar ditt ärende på nytt. Tycker du att omprövningsbeslutet är felaktigt kan du överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten.

Begäran om omprövning: Om du tycker att vi har tagit ett felaktigt beslut har du rätt att be att vi prövar ditt ärende på nytt. I Mina sidor kan du välja "Klaga/Fråga på beslut" – här kan du ställa frågor och lämna synpunkter på beslut som vi tagit inom de två senaste månaderna. Du kan också lämna in fler uppgifter till besluten. Din begäran måste vara hos oss inom två månader räknat från den dag du får detta beslut. 

Överklagan: Är du inte nöjd med ditt omprövningsbeslut kan du överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten, men begäran ska skickas till oss. Detta på grund av att vi måste bifoga våra handlingar i ditt ärende. I Mina sidor kan du välja "Klaga/Fråga på beslut" – här kan du ställa frågor och lämna synpunkter på beslut som vi tagit inom de två senaste månaderna. Du kan också lämna in fler uppgifter till besluten. Vi skickar sedan vidare alla handlingar till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till oss inom två månader från den dag du fick beslutet.

Senast uppdaterad 2022-12-13 | Visa svaret på egen sida

Ja, om du har rätt till arbetslöshetsersättning får du fortsätta på din tidigare ersättningsperiod. Inga nya karensdagar utgår. Skicka in intyg eller uppgifter till oss på vad du gjort under uppehållet.

Du fyller i din tidrapport på Mina sidor. Vill du ha mer information om Mina sidor, klicka här.

Tänk på att du måste meddela oss inom två veckor om det skett någon förändring som kan påverka din ersättning, bland annat om

 • du har slutat ditt arbete på egen begäran eller blivit uppsagd på grund av personliga skäl eller hälsoskäl.
 • du är tjänstledig från arbetet eller blivit permitterad (även semesteruppehåll i anställningen).
 • du har blivit erbjuden fortsatt arbete och tackat nej till att fortsätta.
 • det företag där du arbetat har satts i konkurs och du har fått lönegaranti.
 • du har fått avgångsvederlag eller annan ersättning från arbetsgivaren.
 • du tar ut pension i förtid eller tänker börja studera.

Om du startar företag, äger, köper eller övertar ett jord-och/eller skogsbruk, återupptar en vilande verksamhet, tar på dig fackliga, politiska eller andra uppdrag i styrelser och föreningar, måste du också meddela oss.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

 

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings­adress. Har du gjort en flyttanmälan hos Skatteverket får vi automatiskt uppgifter om din nya adress.

Har du en tillfällig adress?

Då kan du logga in på Mitt medlemskap och lägga in din tillfälliga adress. Kom ihåg att skriva ett start- och slutdatum.

Senast uppdaterad 2016-08-18 | Visa svaret på egen sida

Enligt skatteverket är jord- och skogsbruk näringsverksamhet. Om du arbetar i ditt jord- och skogsbruk betraktas du som företagare. Vi utreder alltid om du ska anses vara företagare eller inte. 

Har du jord- och skogsbruk ska du alltid fylla i och skicka in blanketten: Jord- och skogsbruk till oss. Du behöver även fylla i blanketten Fullmakt till Skatteverket. Denna blankett ska skickas direkt till Skatteverket. När Skatteverket får fullmakten skickar de oss dina senaste deklarationsuppgifter.

Även om du inte har någon verksamhet i ditt jord- och skogsbruk ska du fylla i alla blanketter.

Senast uppdaterad 2022-01-31 | Visa svaret på egen sida

För dig som har drabbats av stormen gäller följande:

• Röjning av skog efter storm är en skyddsåtgärd. Skyddsåtgärder är okej att göra och påverkar inte din rätt till ersättning från oss.

• Du kan utföra arbetet själv eller lägga ut det på en skogsentreprenör.

• När du senare fyller i arbetad tid för företagare ska du fylla i all tid som du har arbetat i din verksamhet. Skriv även ett meddelande via Mina sidor till oss och ange hur många timmar som du arbetat extra med skogsröjning på grund av stormen. Förutsatt att utökningen är en direkt följd av stormen kommer vi godkänna att du arbetat fler timmar än vad som står i ditt beslut.

• Om det egna arbetet i skogen gör att du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska du fylla i "kan inte ta arbete" på tidrapporten.

• Om skyddsåtgärderna efter stormen utförs senare gäller samma regler. Du måste alltid skicka ett meddelande med en förklaring till oss.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad 2017-11-22 | Visa svaret på egen sida

Om du varit sjuk samtidigt som du arbetat måste detta redovisas eftersom det påverkar beräkningen av din ersättning.

Hur ska frånvaro redovisas i arbetsgivarintyget?

Om du haft frånvaro ska din arbetsgivare redovisa antal timmar i kolumnen för frånvaro. Arbetsgivaren ska även ange orsaken till frånvaron, exempelvis tjänstledighet, obetald semester, sjukfrånvaro, föräldraledighet eller annan obetald frånvaro. 

Har du fått sjuklön utbetald från din arbetsgivare?

Då ska din arbetsgivare även redovisa antal utbetalda timmar och bruttoersättning för sjuklön per månad. 

Har du fått sjuk- eller föräldrapenning? 

Då hämtas uppgifter från Försäkringskassan. 

Har du varit sjuk eller föräldraledig en hel kalendermånad?

Har du varit sjuk eller föräldraledig en hel kalendermånad så räknas ibland inte månaden med. Läs mer under tid som kan hoppas över.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

Nej, det krävs e-legitimation eller BankID för att logga in på Mina sidor. Anledningen till ändringen är att inloggning med lösenord inte når upp till dagens krav på säkerhet. E-legitimation och BankID är ett säkert sätt att legitimera sig på internet.

Det enda du behöver för att använda e-tjänsten Mina sidor är e-legitimation eller BankID. Du beställer e-legitimation eller BankID hos din bank eller Telia. Mer information finns på www.e-legitimation.se.

Om du redan har e-legitimation eller BankID/Mobilt BankID så kan du självklart använda det när du loggar in på Mina sidor.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Senast uppdaterad 2014-09-12 | Visa svaret på egen sida

Du fyller i och sänder in din tidrapport via vår e-tjänst Mina sidor som är ett enkelt, säkert och snabbt sätt att rapportera din tid och komma i kontakt med oss.

På Mina sidor får du bland annat tillgång till information om utbetalningar, se vilka handlingar du skickat in och skicka meddelanden till oss i ditt ärende. Tjänsten är enkel att använda och är tillgänglig dygnet runt. Du kan logga in på Mina sidor via vår hemsida från din dator, surfplatta eller mobil. Det enda du behöver för att logga in är e-legitimation eller BankID. Vill du ha mer information om vår tjänst och e-legitimation, klicka här

Efter du haft ett uppehåll i din ersättningsperiod skickar vi inte längre ut papperskassakort till dig, utan du får själv gå in och fylla din tidrapport via vår e-tjänst Mina sidor. Vill du ha papperskassakort måste du kontakta oss och be om detta.

Vill du ha mer information eller vill ha hjälp så är du självklart välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

För att kunna lösa in en avi digitalt behöver du som betalningsmottagare vara en privatperson, över 18 år och ha ett BankID eller Mobilt BankID, eller en säkerhetsdosa från Swedbank eller sparbank. Betalningsmottagarens personnummer behöver också vara tryckt på avin.

Föreningar, företag, omyndiga, dödsbon och personer med samordningsnummer kan inte lösa in avier digitalt. De kan besöka ett kontor eller ett av kassagirots ombud för att lösa in sin avi.

Så här löser du som mottagare in din avi online

Du loggar in på www.swedbank.se/kontoregister med ditt BankID eller din säkerhetsdosa och löser sedan in din avi. Insättning av beloppet sker till valfritt konto i svensk bank, utan kostnad.

Du som betalningsmottagare behöver inte vara kund i Swedbank eller sparbank för att kunna lösa in din avi digitalt. Inlösen av en avi digitalt innebär inte heller att du automatiskt blir kund i Swedbank eller sparbank.

Frågor eller funderingar?

Mer information och svar på vanliga frågor om hur du som privatperson kan lösa in din avi digitalt finns på www.swedbank.se/kontoregister.

Senast uppdaterad 2021-02-23 | Visa svaret på egen sida