Är du arbetslös ska du lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad

Du som är arbetslös ska en gång i månaden meddela Arbetsförmedlingen vilka jobb du har sökt och vilka aktiviteter du genomfört för att bryta arbetslösheten. Detta gör du genom att fylla i en aktivitetsrapport hos Arbetsförmedlingen.

Du fyller i och redogör för månaden innan. Enklast gör du detta på Arbetsförmedlingens webbsida. Aktivitetsapporten får även lämnas in skriftligen på en särskild blankett och muntligen om det finns särskilda skäl. Har du frågor som rör aktivitetsrapporten är det Arbetsförmedlingen du ska kontakta.

Även du som är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska skicka in aktivitetsrapport varje månad.

Vad händer om jag inte lämnar in en aktivitetsrapport en månad?

Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid till Arbetsförmedlingen eller lämnar in den för sent och saknar giltig anledning riskerar du att bli utan ersättning.

  • Första gången: Får du en varning.
  • Andra gången: Blir du avstängd 1 ersättningsdag.
  • Tredje gången: Blir du avstängd 5 ersättningsdagar. 
  • Fjärde gången: Blir du avstängd 10 ersättningsdagar. 
  • Femte gången: Stoppas din ersättning tills dess att du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Vad gör Arbetsförmedlingen och vad gör a-kassan?

  • Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till oss.
  • Vi utreder vad som hänt och skickar ett brev till dig där vi frågar dig om orsaken.
  • Det är viktigt att du svarar oss inom fjorton dagar. Du kan antingen skriva ett brev, mejla eller ringa till oss. Kom i håg att uppge ditt personnummer! 
  • Vi på a-kassan tar sedan ett beslut och skickar dig ett beslutsbrev. Har vi inte fått något svar från dig tar vi beslut på de uppgifter som vi har.

Kom i håg att det även är viktigt att gå på bokade möten hos Arbetsförmedlingen, din ersättning kan påverkas om du missar ett bokat besök utan giltig anledning. Observera att du kan få samma påföljder som om du missar att lämna in din aktivitetsrapport. För mer information läs här.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad 2021-03-01