Detta behöver du veta

Viktigt att meddela förändringar!

Vi arbetar för att det ska bli rätt från början. Under tiden som du får ersättning kan det inträffa saker som gör att din rätt till ersättning påverkas. Det är därför viktigt att du meddelar oss om det sker några förändringar t.ex. att du vill börja studera eller vill ta ut pension. Observera! Du måste meddela oss inom 14 dagar från det att förändringen skett.