Har du registrerat kontaktuppgifter och valt notifieringssätt notifierar vi dig via sms och/eller mejl när du har ny information att läsa. Du kan då logga in i e-tjänsten och läsa informationen.

  • Om det handlar om ditt medlemsärende kommunicerar vi med dig via vår e-tjänst Mitt medlemskap.
  • Om det handlar om ditt ersättningsärende kommunicerar vi med dig via vår e-tjänst Mina sidor. 

Gör så här:

Logga in -> gå in under Min Profil och välj notifieringssätt och uppdatera dina kontaktuppgifter

Observera att du får logga in i respektive e-tjänst (som du använder) och välja notifieringssätt och registrera/uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vad händer sen?

Du får en notifiering när det finns ett nytt brev och meddelande från oss.