Problem med ansökan?

Du som använder en Iphone eller Ipad kan få problem när du ska signera din medlemsansökan eller logga in på Mitt medlemskap.

Får du ett felmeddelande när du ska signera?

Det troliga är att du använder en Iphone, Ipad, Mac med operativsystemet IOS version 13.4.1. I den versionen finns en inställning för integritetsskydd som gör att felet uppstår. Problemet uppstår främst i webbläsaren Safari.

Vad kan du göra?

Får du ett felmeddelande kan du testa att byta webbläsare eller göra en justering i dina inställningar.

Byta webbläsare

Det enklaste sättet att lösa problemet är att logga ut med logga ut knappen och logga in igen med någon av webbläsarna Chrome, Edge eller Firefox.

Ändra inställningar

Om det inte räcker måste du gå in i på Inställningar -> Safari -> Integritet och säkerhet och avmarkera valet "Spåra inte mellan webbplatser", eller gå in under inställningar och tillåt cookies från den aktuella webbplatsen (i det här fallet Mitt medlemskap). Starta om webbläsaren.

Om du surfar med Safari kan du bara signera fem gånger i samma session. Detta är en säkerhetsåtgärd i Apples operativsystem.

Har du en Iphone eller Ipad med operativsystemet IOS 12?

Om du är användare av en äldre Iphone eller Ipad som har operativsystemet IOS 12, exempelvis Iphone 6 kan du få problem när du ska logga in på Mitt medlemskap. Problemet kan uppstå i alla webbläsare.

Vad kan du göra?

Du kan uppdatera ditt operativsystem. Har du en iPhone 6 eller äldre går det inte alltid att uppdatera till IOS 13 och då rekommenderar vi dig att använda en annan telefon, surfplatta eller dator med annat operativsystem.

 

Senast uppdaterad 2021-09-16