Vi har föreningsstämma den 11 juni 2024. Vill du som medlem lämna en motion till stämman eller delta?

Motioner och anmälan från övriga medlemmar om att delta ska mejlas till din valkrets senast den 12 april 2024.

Du hittar mejladressen till din valkrets här nedan. 

Mejladresser till våra valkretsar 

valkrets1@gsakassa.se
valkrets2@gsakassa.se
valkrets3@gsakassa.se
valkrets4@gsakassa.se
valkrets5@gsakassa.se 
valkrets6@gsakassa.se
valkrets7@gsakassa.se
valkrets8@gsakassa.se

Vill du veta hur valkretsarna är indelade?

Om du klickar här kommer du till en annan sida här på vår webbplats där du kan se hur våra valkretsar är indelade.

Välkommen!