Välj inloggning beroende på om ditt ärende handlar om ersättning eller medlemskap.

Mina sidor

 • Söka ersättning
 • Skicka uppgifter/dokument
 • Rapportera tid
 • Se dina utbetalningar

Mitt medlem­skap

 • Se dina fakturor
 • Se dina betalningar
 • Ändra betalsätt
 • Se din medlemstid

Trygg och säker kommunikation

Våra e-tjänster erbjuder inloggning med e‑legitimation så du tryggt och säkert kan kommunicera med oss i dina personliga ärenden.

Kom igång med e-legitimation

Rätt kontakt­uppgifter?

Vi behöver aktuella uppgifter för att kunna skicka dig notifikationer när du får ett meddelande eller brev från oss i de e-tjänster du använder.

Läs mer här.

E-tjänst för arbetsgivar­­intyg

Din arbetsgivare kan snabbt och enkelt fylla i rätt uppgifter i e-tjänsten Arbetsgivarintyg.nu.

Gå till Arbetsgivarintyg.nu

Digital brevlåda

Om du är ansluten till Kivra, som är en digital brevlåda, får du automatiskt dina fakturor till Kivra, i stället för på papper. 

Gå till Kivra

Teknisk hjälp Behöver du hjälp?

Här kan du få teknisk hjälp eller vägledning.

Vanliga frågor om våra e‑tjänster

Mina sidor är en e-tjänst för dig som är medlem hos oss och vill hantera dina ersättnings­ärenden digitalt.

Hur loggar jag in i Mina sidor?

Du loggar in med din e‑legitimation/BankID. (Om du vill hantera medlems­ärenden, använd vår e‑tjänst Mitt medlemskap).

Från ansökan till ersättning

I Mina sidor har du själv kontroll och överblick i ditt ärende. En personlig "Att göra-lista" vägleder dig genom ansöknings­processen och visar vad du behöver göra och vad du har gjort.

Genom våra automatiska fråge flöden kommer vi att få information i realtid från Försäkrings­kassan och Centrala studiestöds­nämnden. Det gör att varken du som medlem eller vi på a-kassan behöver be om uppgifter från dessa myndigheter separat. Vägen från ansökan till ersättning förkortas, och vi kan snabbare fatta beslut i ditt ärende. Med snabbare beslut följer också snabbare utbetalning av din ersättning.

På Mina sidor kan du

 • sköta hela ditt ärende direkt på webben
 • fylla i och skicka dina tidrapporter
 • ladda upp dokument och intyg
 • skicka meddelanden direkt till din handläggare och få svar på din personliga sida.

På Mina sidor ser du

 • vilka intyg och uppgifter vi har fått från dig
 • information om ditt ärende och dina utbetalningar.

Utbetalning varje vecka – om du vill

På Mina sidor fyller du i din tidrapport för en vecka i taget. Du som får ersättning från oss kan fylla i och skicka in din tidrapport på måndagen, och ha pengarna på kontot redan på torsdag samma vecka. Du bestämmer själv hur ofta du vill skicka dina tidrapporter - varje vecka, varannan eller en gång i månaden.

Brev och meddelanden direkt till Mina sidor

Vi skickar dina brev och meddelanden till Mina sidor om du inte angett något annat. Under Min Profil kan du ange om du vill bli notifierad via mejl och/eller sms när du får ett brev eller meddelande från oss.

Läsa PDF:er i Mina sidor

Du behöver ha senaste versionen av Adobe Reader installerad för att kunna läsa PDF:er på Mina sidor. Ladda ner senaste Adobe Reader genom att klicka här.

Mitt medlemskap är en e‑tjänst för dig som är medlem hos oss. Du loggar in med din e‑legitimation eller BankID.

I Mitt medlemskap kan du enkelt och snabbt hantera dina medlems­frågor

Du kan se

 • din medlemstid
 • dina fakturor & betalningar
 • OCR-nummer
 • meddelanden och brev från oss

Du kan också

 • ändra dina kontakt­uppgifter och betalsätt
 • kommunicera med oss om dina medlems­frågor

Notifiering

Logga in i Mitt medlemskap -> Min profil och välj hur du vill bli notifierad. Du får en notifiering via mejl eller sms när du har fått ett nytt brev eller meddelande från oss. Kontrollera att vi har rätt kontakt­uppgifter till dig och uppdatera dem vid behov, så att vi kan meddela dig när det finns ny information att läsa. 

Har du en fråga om din ersättning?

När det gäller ersättnings­ärenden ska du använda e‑tjänsten Mina sidor.

I Mitt medlemskap hanterar du dina medlemsärenden

Du kan exempelvis se din medlemstid, dina betalningar, OCR-nummer och andra uppgifter om dina fakturor. I Mitt medlemskap får du också brev och meddelanden som har med ditt medlemskap att göra och du kan skicka frågor till oss om fakturor, betalningar och andra medlemsärenden.

I Mina sidor hanterar du dina ersättningsärenden

Du kan exempelvis söka ersättning, fylla i dina tidrapporter, se information om utbetalningar av din ersättning, skicka intyg och andra uppgifter. I Mina sidor får du brev och meddelanden som har med din ansökan om ersättning att göra och du kan skicka frågor till oss som handlar om din ansökan om ersättning och ditt ersättningsärende.

Har du registrerat kontaktuppgifter och valt notifieringssätt notifierar vi dig via sms och/eller mejl när du har ny information att läsa. Du kan då logga in i e-tjänsten och läsa informationen.

 • Om det handlar om ditt medlemsärende kommunicerar vi med dig via vår e-tjänst Mitt medlemskap.
 • Om det handlar om ditt ersättningsärende kommunicerar vi med dig via vår e-tjänst Mina sidor. 

Gör så här:

Logga in -> gå in under Min Profil och välj notifieringssätt och uppdatera dina kontaktuppgifter

Observera att du får logga in i respektive e-tjänst (som du använder) och välja notifieringssätt och registrera/uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vad händer sen?

Du får en notifiering när det finns ett nytt brev och meddelande från oss.

Nej, all information i Mina sidor finns just nu bara på svenska.

 • Arbets­givaren fyller i och skickar intyget digitalt via e‑tjänsten arbets­givarintyg.nu.
 • När arbets­givaren har skickat intyget får arbets­tagaren ett meddelande via mejl eller sms.
 • Arbetsgivarintyget kommer in i Mina sidor -> Mina dokument när det är klart.
 • Arbets­tagaren loggar in på a‑kassans Mina sidor för att godkänna arbets­givarintyget (inom sex veckor).
 • När arbetstagaren har godkänt arbetsgivarintyget i Mina sidor kan vi på a-kassan se intyget. 

Godkänna intyg

Om du har fått arbetsgivarintyget digitalt via arbetsgivarintyg.nu kommer du att kunna se och godkänna det i Mina sidor under rubriken "Nya arbetsgivarintyg" på startsidan, och under Mina dokument.

Be om arbetsgivarintyg

 • Du som söker ersättning kan be att få ett arbetsgivarintyg från din arbetsgivare i Mina sidor -> E-tjänster.
 • Övriga situationer där du behöver ett arbetsgivarintyg, be din arbetsgivare gå in på Arbetsgivarintyg.nu och fylla i och skicka arbets­givarintyget.

Använd Arbetsgivarintyg.nu
Arbetsgivarintyg.nu är en e-tjänst som gör det snabbt och enkelt för dig som arbetsgivare att fylla i och skicka in arbetsgivarintyg digitalt till a-kassan. 

Hur går det till?

 • Första gången du loggar in skapar du ett konto för ditt företag. Det kostar inget att registrera konto.
 • Som inloggad arbetsgivare på Arbetsgivarintyg.nu kan du skapa och administrera intyg. Färdiga intyg signeras med eID och skickas till arbetstagarens Mina sidor på sin a-kassa.
 • Får du som arbetsgivare inte någon notifiering från arbetstagaren efter du har signerat och skickat arbetsgivarintyget behöver du inte göra något mer.  
 • På Mina sidor (under rubriken Nya arbetsgivarintyg på startsidan, och under Mina dokument) kan arbetstagaren sedan granska intyget och be om komplettering från dig som arbetsgivare om det behövs. När intyget är klart signerar arbetstagaren dokumentet med eID och skickar in det till oss på a-kassan för handläggning. 

Information direkt från arbetsgivarens lönesystem
Flera av de största lönesystemen på den svenska marknaden har en integration till Arbetsgivarintyg.nu. Integrationen gör det möjligt för dig som arbetsgivare att fylla i intyget automatiskt. Det gör att ditt företags administration minskar och intygen blir mer korrekt ifyllda. Du kan läsa mer om integrerade lönesystem på arbetsgivarintyg.nu.

Gå in på arbetsgivarintyg.nu

Är du ansluten till Kivra, som är en digital brevlåda, får du automatiskt dina fakturor till Kivra i stället för på papper.

Du kan också få brev från oss till Kivra i stället för med posten. Har du valt att få brev via Mina sidor kommer vi i första hand att skicka dem dit.

Vill du ansluta dig eller veta mer om Kivra?

Gå till Kivra