2023

07 juni

Regeringens beslut om utredning av a-kassornas beredskap i kris och krig

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande i arbetet med krisberedskap…

07 juni

Ändrad och extra utbetalningsdag

Under vecka 23 är utbetalningsdagen ändrad till fredag den 9 juni. Detta på grund av röd dag den 6 juni.…

22 maj

Torsdag den 25 maj är våra telefoner stängda

Det innebär att du inte kan nå oss på telefon just den dagen. Har du frågor är du välkommen att…

05 maj

Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa mer om oss och vad vi har gjort under 2022.

05 apr.

Löneuppräkning 2023

Löneuppräkningen är resultatet av årets avtalshöjning.

08 feb.

Välkommen till vår nya webbplats

Här kan du läsa om förändringarna och nya funktioner.

03 feb.

Kontrolluppgift

Kontrolluppgift för inbetalda medlemsavgifter.

24 jan.

Nedgången bryts under 2022 och antalet medlemmar i a-kassan ökar igen

Efter en historiskt stor tillväxt under pandemiåret 2020, har antalet medlemmar i a-kassan successivt minskat måttligt. Men under andra halvåret…

01 jan.

Höjd åldersgräns för medlemskap

Vid årsskiftet höjdes åldersgränsen för rätt till ersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år. Höjningen innebär också att åldern…

01 jan.

Tillfälliga regler kvar under 2023

Den 20 december sa riksdagen ja till regeringens förslag att förlänga de tillfälliga reglerna i arbets- och karensvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen.