2024

08 apr.

Regeringen har lämnat förslag om ny försäkring

Regeringen har beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen.

25 mars

Löneuppräkning 2024

Löneuppräkningen är resultatet av årets avtalshöjning.

19 mars

Vill du lämna en motion eller delta?

Vi har föreningsstämma den 11 juni 2024. Vill du som medlem lämna en motion till stämman eller delta?

14 mars

Vill du nominera någon annan medlem till vår styrelse och revisorer?

Den 11 juni 2024 har vi föreningsstämma. På stämman ska det genomföras val till styrelse och revisorer.

09 feb.

Val av ombud till vår föreningsstämma

Vi har föreningsstämma den 11 juni 2024 där våra medlemmar beslutar om kassans budget för nästkommande två år, val av…

01 feb.

Kontrolluppgift

Alla medlemmar får skatteavdrag på medlemsavgiften som man har betalat till a-kassan under 2023.

09 jan.

Vilande verksamhet, vilka regler gäller?

Tillfälliga regler om vilande företag har upphört.

2023

18 sep.

Regeringen vill reformera arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen avser att föreslå att reformera arbetslöshetsförsäkringen, så att den baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för som idag…

13 juni

Tillfälliga regler fortsätter

Riksdagen har tagit beslut om en fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. Tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen fortsätter.

07 juni

Regeringens beslut om utredning av a-kassornas beredskap i kris och krig

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande i arbetet med krisberedskap…

01 jan.

Höjd åldersgräns för medlemskap

Vid årsskiftet höjdes åldersgränsen för rätt till ersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år. Höjningen innebär också att åldern…