2024

19 juni

Riksdagen har beslutat om ny arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomster. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2025.

17 juni

Våra telefontider under sommaren

Under sommaren har vi ändrade telefontider. 

14 juni

Höjning av medlemsavgift

Vi höjer avgiften med 15 kronor i månaden från och med den 1 juli 2024. Nya medlemsavgiften är 185 kronor…

14 maj

Föreningsstämma

Vi har föreningsstämma den 11 juni klockan 10.00.

08 maj

Verksamhetsberättelse 2023

Vill du veta mer om vad vi gör på GS a-kassa?

08 apr.

Regeringen har lämnat förslag om ny försäkring

Regeringen har beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen.

25 mars

Löneuppräkning 2024

Löneuppräkningen är resultatet av årets avtalshöjning.

01 feb.

Kontrolluppgift

Alla medlemmar får skatteavdrag på medlemsavgiften som man har betalat till a-kassan under 2023.

09 jan.

Vilande verksamhet, vilka regler gäller?

Tillfälliga regler om vilande företag har upphört.

2023

18 sep.

Regeringen vill reformera arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen avser att föreslå att reformera arbetslöshetsförsäkringen, så att den baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för som idag…

13 juni

Tillfälliga regler fortsätter

Riksdagen har tagit beslut om en fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. Tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen fortsätter.

07 juni

Regeringens beslut om utredning av a-kassornas beredskap i kris och krig

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande i arbetet med krisberedskap…

01 jan.

Höjd åldersgräns för medlemskap

Vid årsskiftet höjdes åldersgränsen för rätt till ersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år. Höjningen innebär också att åldern…