Tillfälliga regler om vilande företag har upphört.

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya regler för att kunna lägga verksamhet tillfälligt vilande. 

Vad innebär detta?

Den innebär att möjligheten för dig som är företagare att på nytt lägga en återupptagen verksamhet vilande blir begränsad till tre år (tidigare var det fem år).

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du undrar över något eller vill veta mer.