Vi har föreningsstämma den 11 juni 2024 där våra medlemmar beslutar om kassans budget för nästkommande två år, val av styrelseledamöter och övriga frågor som kan läggas fram av styrelsen, revisorerna eller av en medlem.

Vi har föreningsstämma vartannat år. 

Inför stämman ska våra valkretsar välja ombud

GS a-kassa har för närvarande åtta valkretsar (GS-fackets avdelningar). Varje valkrets väljer tre ombud och fyra suppleanter, och mandatperioden är fyra år. Valen sker på möten hos varje valkrets. Alla som är medlem hos GS a-kassa får delta i valet. 

Vill du som medlem vara med och välja ombud?

Både du som nominerar och den som du nominerar måste vara medlem i GS a-kassa. Du är välkommen att mejla ditt förslag till den valkrets som du tillhör senast den 15 mars 2024.

Du hittar mejladresser till din valkrets längre ner här på sidan. Vill du veta hur valkretsarna är indelade kan du klicka här. 

Mejladresser till våra valkretsar 

valkrets1@gsakassa.se
valkrets2@gsakassa.se
valkrets3@gsakassa.se
valkrets4@gsakassa.se
valkrets5@gsakassa.se 
valkrets6@gsakassa.se
valkrets7@gsakassa.se
valkrets8@gsakassa.se

Här kan du se datum, tid och plats för möte i din valkrets 

Valkrets 1
Den 16 april klockan 13.00 på avdelningskontoret, Landskronavägen 25A i Helsingborg. 

Valkrets 2
Den 29 april klockan 13.00 i Vrigstads värdshus, Kyrkogatan 2 i Vrigstad.

Valkrets 3
Den 24 april klockan 10.00 på Västerviks stadshotell, Storgatan 3 i Västervik.

Valkrets 4
Den 2 april klockan 13.00 på avdelningskontoret, Norrby tvärgata 3 i Borås.

Valkrets 5
Den 25 april klockan 15.00, City konferenscenter på Klostergatan 23 i Örebro.

Valkrets 6
Den 29 april klockan 09.30 på First Camp Moraparken Hotel, Parkvägen 1 i Mora.

Valkrets 7
Den 20 april klockan 10.00 på Hotell Hallstaberget, Hallstavägen i Sollefteå.

Valkrets 8
Den 24 april klockan 13.00 på Medlefors folkhögskola, Medleforsvägen 2 i Skellefteå.

Vill du som medlem lämna en motion till stämman eller delta?

Motioner och anmälan från övriga medlemmar om att delta ska mejlas till din valkrets senast den 12 april 2024.