Regeringen avser att föreslå att reformera arbetslöshetsförsäkringen, så att den baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för som idag arbetad tid. Arbetslöshetsförsäkringen kan därmed bli mer ändamålsenlig och bättre bidra till omställning vid arbetslöshet.

Här kan du läsa pressmeddelandet från regeringen som publicerades den 18 september:

En inkomstbaserad a-kassa bör införas