Regeringen har beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen.

Regeringen anser att förslaget innebär att arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk samtidigt som den administrativa bördan minskar.

Pressmeddelande

Här kan du läsa pressmeddelandet från regeringen som publicerades den 4 april:

Regeringen lämnar förslag för stärkt arbetslinje till riksdagen

Tillagt i Notisen den 9 april 

Nu har regeringen publicerat proposition 2023/24:128 En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Riksdagen förväntas besluta om förslaget den 18 juni 2024.