Vi har föreningsstämma den 11 juni klockan 10.00.

Stämman kommer att hållas digitalt. Vi skickar länk till mötet i kallelsen till alla ombud och inbjudna. 

Vad händer på stämman?

På stämman beslutar våra medlemmar om kassans budget för nästkommande två år, val av styrelseledamöter och övriga frågor.

Varmt välkomna!