Vi betalar ut din ersättning på en utbetalningsavi om du inte har angett något annat. Vill du lösa in din avi digitalt? Läs mer på Swedbanks webbplats.

Vill du få dina pengar insatta på ett konto ska du anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Uppge vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till på www.swedbank.se/kontoregister. Detta gäller oavsett om du har konto i Swedbank eller annan bank.