Stadgar

Medlemmar och våra revisorer kan lämna skriftliga förslag till ändringar av stadgarna.

Om du vill ha mer information om våra stadgar och reglerna kring stadgeändringar kan du klicka på länken nedan.