Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi på GS a-kassa värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Vi är ansvariga för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt och vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Vi vill att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss!

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, klicka här

Senast uppdaterad 2019-07-17