Nytt medlemssystem & nya e-tjänsten Mitt medlemskap

Fakturorna kommer lite senare denna månad eftersom vi byter medlemssystem. Läs mer om vår nya e-tjänst Mitt medlemskap här.

Föreningsstämma

2020-05-07

Vi har vår föreningsstämma den 10 juni klockan 10.00

Stämman kommer att hållas digitalt på grund av coronapandemin.

Hur fungerar det?

Vi skickar länk till mötet i kallelsen till alla ombud och inbjudna. 

Övriga medlemmar som vill delta ska skicka anmälan till barbro.andersson@gsakassa.se senast den 25 maj.

Vilka är med på stämman?

Deltar gör bland annat de 30 valda stämmoombuden, a-kassans styrelse och suppleanter i styrelsen, revisorer och delar av a-kassans personal.

Vad händer på stämman?

På stämman tas bland annat beslut om 

  • kassans budget för nästkommande två år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • motioner från medlemmar

Hur ofta har GS a-kassa stämma?

Vi har stämma vartannat år. 

Frågor?

Har du som medlem några frågor om stämman är du självklart välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad 2020-05-07